Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kim jest specjalista bhp?

Każdy zakład pracy, niezależnie od branży, w której działa jest zobowiązany do wdrożenia i przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pod tym względem podlega zaś kontroli przed instytucjami państwowym, w tym Państwową Inspekcją Pracy, czy Urzędem Dozoru Technicznego. Celem nadrzędnym takiego stanu prawnego jest oczywiście bezpieczeństwo pracowników narażonych między innymi na wypadki i choroby zawodowe. Całością procedur, regulaminów, kontroli i dokumentacji bezpieczeństwa i higieny w przedsiębiorstwie kierują służby bhp, które mogą mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. Specjalista bhp to pracownik owych służb, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie i organizację zasad bhp.

Specjalista bhp – obowiązki

Specjalista bhp ma w zakładzie pracy wiele różnorodnych obowiązków, których natężenie szczegółowo zależy przede wszystkim od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Najogólniej, specjalista bhp zajmuje się organizowaniem i kontrolowaniem bezpieczeństwa pracy na terenie zakładu. Przeprowadzane przez niego regularne kontrole mają za zadanie ograniczenie ryzyka ponoszonego przez personel wykonujący pracę do minimum.

Wśród najważniejszych obowiązków na tym stanowisku wymienia się tworzenie regulaminów i procedur dotyczących procesu pracy i jej środowiska dla całego zakładu i poszczególnych stanowisk. Specjalista bhp sporządza ponadto analizy ryzyka zawodowego, a także informuje kierownictwo zakładu o potencjalnych zagrożeniach.
Inne ważne obowiązki związane z pracą specjalisty dotyczą wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Specjalista bhp zobowiązany jest do sporządzania i przechowywania dokumentacji w tym zakresie, jak również stałego monitoringu potencjalnych czynników ryzyka zawodowego.

Każdy odbiór lub modernizacja budynków zakładu pracy odbywa się z udziałem specjalisty bhp. W poszczególnych okresach czasu, co najmniej raz w roku jest on zobowiązany do sporządzania całościowego raportu zawierającego aktualny stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. W razie potrzeby współpracuje on również z państwowymi instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę przedsiębiorstwa w zakresie bhp.

Jak zostać specjalistą bhp?

Stanowisko specjalisty bhp jest często nie do końca słusznie utożsamiane z inspektorem. Chociaż zarówno specjalista bhp, jak i inspektor zajmują się bezpośrednio procedurami i środowiskiem pracy. Oba zawody dzieli między innymi zakres kompetencji, a przede wszystkim wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodów. Pracę inspektora lub starszego inspektora mogą wykonywać osoby z wykształceniem średnim i policealnym z tytułem technika bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym drugim przypadku dopiero po 3-letnim stażu pracy w zawodzie).

Specjalista bhp znajduje się wyżej w zawodowej hierarchii i przyjmuje większy zakres odpowiedzialności. Aby objąć to stanowisko konieczne jest wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe i przynajmniej roczny staż w służbie bhp. Z kolei staż 3 letni uprawnia do wykonywania zawodu starszego, a 5-letni głównego specjalisty bhp.

NASI EKSPERCI BHP I PPOŻ

Działając na rynku od 1988 roku, wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline