Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią istotny element funkcjonowania każdej firmy. Znajomość i przestrzeganie zasad określonych przepisami należą do obowiązków właściciela, który przydziela odpowiednie zadania i dba o uzyskanie kwalifikacji wyznaczonych osób. W utrwalaniu wiedzy i umiejętności z tej dziedziny pomagają szkolenia okresowe BHP. Są one organizowane przez uprawnione do tego firmy, takie jak Seka.

Szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe dla każdego pracownika, który wcześniej zaliczył szkolenie wstępne i instruktaż stanowiskowy. Okres ważności takich kursów jest kilkuletni, dlatego wymagają one systematycznego powtarzania, aż do rozwiązania stosunku pracy. Konieczność ta wynika z dwóch powodów. Jednym z nich jest utrwalanie często nieużywanej wiedzy. Drugi to zmiany, jakie są wprowadzane w przepisach.

Powtarzając szkolenie okresowe BHP, pracownik poznaje nowe wytyczne dotyczące między innymi zasad postępowania po wypadku przy pracy, dopuszczalnych poziomów stężeń substancji niebezpiecznych lub natężenia dźwięku. Uzyskuje też informacje o nowych materiałach i środkach ochrony osobistej czy procedurach RKO. Szkolenia okresowe BHP są przygotowywane z myślą o konkretnych grupach zawodowych. Proponujemy je również pracodawcom i innym osobom, które kierują pracownikami.

Cele szkolenia okresowego BHP: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

 1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Adresaci szkolenia okresowego BHP:

 1. pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 2. inne osoby kierujące pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Korzyści ze szkolenia okresowego BHP

Szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe dla każdej grupy zawodowej i powinno być powtarzane w ustawowych odstępach czasu. Dzięki temu pracownik lub – jak w tym wypadku – osoba kierująca pracownikami, może przypomnieć sobie i utrwalić informacje zdobywane podczas wcześniejszych szkoleń. W efekcie zyskuje większą pewność w realnych sytuacjach, z jakimi spotyka się podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Pozwala jej to sprawnie i prawidłowo reagować, jeśli zajdzie potrzeba udzielenia pomocy lub niezbędna jest interpretacja przepisów z zakresu BHP.

Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zakres tematyczny szkoleń okresowych BHP

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 3. organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 4. analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka;
 5. organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy;
 6. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 7. skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników);
 8. problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

DLACZEGO SZKOLENIA OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW SĄ WAŻNE?

Chociaż jednym z wymogów dopuszczenia osoby zatrudnionej do stanowiska pracy jest odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy nie zawsze kierują się wskazanymi zasadami. To do zwierzchnika należy nadzorowanie tego, aby podwładny nie „chodził na skróty”, unikając stosowania środków ochrony osobistej czy innych zasad gwarantujących mu bezpieczeństwo. Następstwem braku odpowiedzialności są wypadki przy pracy, które kończą się poważnym uszkodzeniem ciała, a niekiedy również i trwałym kalectwem.

Szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami wskazują sposoby egzekwowania przepisów BHP, a także uczą ich interpretacji. W efekcie podczas naruszenia zasad przełożony – właściciel firmy czy kierownik – może pokierować sytuacją tak, aby niosła ona jak najwięcej korzyści dla obu stron. Pozwala to uniknąć konsekwencji zdrowotnych, a także karnych, które mogą być następstwem nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli. Szkolenie okresowe BHP organizowane przez Seka przygotowuje do takiego postępowania oraz umożliwia uaktualnienie wiedzy z zakresu najnowszych przepisów czy procedur. Skuteczność szkoleń jest zasługą ich przygotowywania i prowadzenia przez doświadczonych ekspertów.

 

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju