Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Usługi PPOŻ

Wykonujemy wszelkie prace z zakresu ochrony ppoż. zgodnie z potrzebami klienta, tym np.:

Przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej.
Przeprowadzanie kompleksowego przeglądu obiektów oraz ich dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i sporządzenie stosownych raportów.

Opracowanie opinii, ekspertyz z zakresu ppoż.
Sporządzamy opinie oraz ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym ekspertyzy budowlane dotyczące dostosowania obiektów do wymogów ppoż. przy współudziale rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z uzgodnieniem z odpowiednim miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie scenariuszy rozwoju pożaru.
Opracowujemy scenariusze pożarowe uwzględniające sekwencje możliwych zdarzeń w czasie pożaru, odpowiednio dla miejsca jego występowania lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej oraz współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie na wypadek powstania pożaru.

Opracowanie planów ewakuacyjnych.
Opracowujemy plany ewakuacyjne dla różnego rodzaju obiektów lub poszczególnych kondygnacji..

Określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.
Doradzamy w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.

Przeglądy konserwacyjne gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
Przeprowadzamy przeglądy konserwacyjne wszystkich typów gaśnic i agregatów gaśniczych, a także przeglądy wraz z pomiarami ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz węży hydrantowych.

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Działamy na terenie całej Polski – mamy 18 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem  jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów w dziedzinie BHP, do której należą m.in.:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.
zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/09/Jan_koldej.jpg
Doktor nauk technicznych – dyscyplina inżynieria środowiska specjalność ochrona atmosfery – Politechnika Częstochowska, 2011 r.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 1995 r.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


KUPUJĘ GAŚNICĘ, SPRAWDZAM KTÓRA JEST NAJODPOWIEDNIEJSZA DLA MNIE sprzedaż gaśnic


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA