Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SZKOLENIA – WÓZKI WIDŁOWE, SUWNICE, PODESTY, DŹWIGI TOWAROWO-OSOBOWE

 

Firma SEKA S.A. prowadzi szkolenia z obszaru urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Wszystkie urządzenia transportu bliskiego (UTB) służą do przemieszczania ciężkich ładunków i/lub osób na niedużej powierzchni. Ze względu na związane z tym zagrożenia pracownicy muszą przejść odpowiednie kursy i uzyskać uprawnienia. Oferujemy szkolenia na:

WÓZKI

Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia: jest to wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd.

Nazwa potoczna: wózek widłowy

Głównymi zaletami wykorzystania wózków są:

  • łatwość obsługi,
  • bezpieczeństwo,
  • ekonomiczne wykorzystanie miejsca,

Przepisy stanowią, że do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik który:

  • uzyskał 18 lat
  • ukończył szkolenie (kurs) z wynikiem pozytywnym i uzyskał kwalifikacje  potwierdzone stosownym zaświadczeniem,
  • potwierdził stan zdrowia stosownym orzeczeniem lekarskim,
  • odbył instruktaż stanowiskowy, zakończony sprawdzeniem wiedzy,
SUWNICE

Suwnica to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, złożona z przemieszczającej się najczęściej po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się po niej wciągarki lub wciągnika, przeznaczona do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie, w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika oraz całej konstrukcji.

PODESTY

Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej.

DŹWIGI TOWAROWO OSOBOWE

Dźwig osobowy to urządzenie stosowane do pionowego przemieszczania osób, posiadające napęd elektryczny lub hydrauliczny; przemieszczane osoby znajdują się w kabinie poruszającej się wzdłuż sztywnych prowadnic pionowych (lub nachylonych w stosunku do pionu pod niewielkim kątem) zazwyczaj w szybie dźwigowym; urządzenie obsługuje przystanki (potocznie „piętra”).
Nazwa potoczna: winda.

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe

Zgoda na kontakt

11 + 5 =

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Zadzwoń do nas!
Elastycznie dostosujemy się do Twoich indywidualnych potrzeb.

tel. 22 517 88 50
kom. 509 686 939

Wszystkie wymienione urządzenia podlegają dozorowi technicznemu.

Jednak dla urządzeń transportu bliskiego o udźwigu do 250 kg z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób, ustalono formę dozoru uproszczonego (urządzenia nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale należy zapewnić konserwację przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; uprawnienia do obsługi nie są wymagane, należy jednak pamiętać o zapewnieniu właściwej obsługi zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Obsługa

Urządzenia techniczne, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych:

Konserwacja

Urządzenia techniczne, przy konserwacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.