Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Na dobre samopoczucie i zdrowie pracownika składają się czynniki, które generalnie można podzielić na czynniki materialne i psychospołeczne. Przeprowadzone w 2020r. badania Eurostatu pokazują jak mieszkańcy 27 krajów oceniają warunki swojej pracy pod tymi względami. Uzyskane wyniki badań porównane zostały z analogicznych badań przeprowadzonymi w 2013r.

Dane pochodzą z dwóch badań: Europejskiego Badania Warunków Pracy, przeprowadzanego przez Europejską Agencję na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), oraz badania „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą”, realizowanego jako badanie modułowe do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności W obu badaniach pomiaru warunków środowiska pracy dokonuje się na podstawie informacji o poziomie narażenia pracujących osób na występujące w tym środowisku czynniki zagrożeń, które mogą negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie – fizyczne i psychiczne.

„Zgodnie z wynikami badania modułowego „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą” w 2020 r. ponad 62% osób pracujących w krajach UE-27 zidentyfikowało w swoim środowisku pracy co najmniej jeden czynnik zagrożenia oddziałujący negatywnie na zdrowie fizyczne, a ponad 44% – co najmniej jeden czynnik o niekorzystnym wpływie na dobrostan psychiczny. Narażenie na czynniki zagrożeń w środowisku pracy (zarówno materialnym, jak i psychospołecznym) jest zgłaszane najrzadziej w Czechach, Danii, Niemczech, Estonii i Irlandii, a najczęściej – w Austrii, Portugalii,Grecji, Luksemburgu i Szwecji.”

W Polsce liczba takich zgłoszeń jest nieco większa niż średnia dla państw UE. Podstawowym problemem w materialnym środowisku pracy jest narażenie na czynniki zagrożeń powodujące dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, a w psychospołecznym środowisku pracy – duża presja czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy.

W stosunku do 2013 r. w skali UE odnotowano pewną poprawę warunków materialnego środowiska pracy, wyrażającą się mniejszym odsetkiem osób zgłaszających narażenie na hałas i drgania, czynniki chemiczne, męczące pozycje, przemieszczanie ciężkich przedmiotów, a także wykonujących prace wymagające koncentracji wzroku. Równocześnie w krajach UE-27 znacznie wzrósł (z 29% do 44,6%) procent osób zgłaszających narażenie na czynniki o negatywnym wpływie na dobrostan psychiczny. Nie może to jednak być podstawą do oceny zmian w psychospołecznym środowisku pracy, gdyż ów wzrost wynika przede wszystkim ze znacznego rozszerzenia listy czynników objętych badaniem przeprowadzonym w 2020 r. w stosunku do 2013 r.

Dodatkowo trudno jest określić, czy i w jakim stopniu na uzyskaną w 2020 r. ocenę warunków psychospołecznego środowiska pracy miała utrzymująca się pandemia COVID – 19. Badania przeprowadzone przez fundację Eurofound wykazały bowiem, że pandemia spowodowała znaczne obniżenie dobrostanu psychicznego pracujących, co może również wpływać na ich opinie dotyczące warunków środowiska pracy.

 

źródło: materiały CIOP i PIB

Skontaktuj się z nami:
Michał Sekunda
Dyrektor handlowy
michal.sekunda@seka.pl

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40