Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do wody zdatnej do picia. W okresie letnim, w czasie upałów, kiedy temperatura na zewnątrz przekracza 26 stopni, a w pomieszczeniach 28 stopni – dodatkowo – odpowiednie napoje. Czymże jednak jest ta woda zdatna do picia?

W przepisach bhp pojęcie to nie jest zdefiniowane, dlatego, może budzić pewne wątpliwości. W celu dokładnego przedstawienia sprawy należałoby się posłużyć przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294). Określa ono m.in. wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne oraz sposób oceny przydatności wody.

Woda kranowa

Zgodnie z § 3. ust. 1 „woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne oraz chemiczne”.

Można więc przyjąć, że standardowa, uzdatniona woda wodociągowa jest zdatna do picia.

Woda butelkowana

Pracodawca może też rozwiązać ten problem zapewniając pracownikom wodę butelkowaną w nieograniczonych ilościach. Czy jednak każda woda butelkowana spełnia wymagania?

Okazuje się, że tutaj też są przepisy, które określają szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe, w tym:

  • wymagania mikrobiologiczne,
  • maksymalne dopuszczalne poziomy naturalnych składników mineralnych tych wód,
  • warunki poddawania tych wód procesom usuwania składników lub nasycania dwutlenkiem węgla.

Jeżeli więc pracodawca chce zapewnić wodę butelkowaną, powinna to być woda źródlana niegazowana, która charakteryzuje się stosunkowo małą ilością składników mineralnych.

Źródło: portalbhp.pl

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA