Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

„Stale w pracy”, czyli po ang. Work without end, to stan, który obecnie odczuwa wielu pracowników wykonujących swoją pracę w formie zdalnej. Pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2 przyczyniła się do tego, że coraz więcej osób nie potrafi ustalić równowagi cyfrowej.

Od momentu wybuchu pandemii, pracodawcy (nie tylko w Polsce) musieli zmierzyć się z nowym wyzwaniem – zapewnić ciągłość pracy w bezpiecznych dla pracowników warunkach. W związku z tym wykonywanie obowiązków służbowych zostało przeniesione na tzw. home office.

W Polsce forma ta stała się bardzo powszechną. Wystarczy spojrzeć na badania przeprowadzone przez CIOP-PIB w kwietniu 2020 r., które pokazują, że pracę zdalną przed epidemią wykonywało 7% pracowników, natomiast w czasie epidemii – 59%. Z kolei według danych GUS obecnie 9,7% wszystkich pracujących w Polsce stanowią pracownicy zdalni.

W szerszym kontekście wygląda to podobnie: z danych EU wynika, że prawie 40% pracowników wykonuje swoją pracę zdalnie, a jedynie 15% z nich wykonywało taki rodzaj pracy wcześniej.

Stres cyfrowy

Dostosowanie się do nowych zmian nie było łatwe, a zresztą nadal nie jest. Pojawił się bowiem nowy problem – brak równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Badania wskazują, że negatywnymi aspektami wykonywania pracy zdalnej są też:

  • konieczność samodzielnego organizowania i planowania dnia pracy,
  • narażenie na nadmiar informacji cyfrowej (w tym: wideokonferencje, maile, telefony służbowe, media społecznościowe itp.).

To wszystko może wyzwalać poczucie bycia „stale w pracy” („work without end”), a jego konsekwencja to – przeciążenie informacyjne, przebodźcowanie, przytłoczenie. To wszystko często stanowi źródło napięć i stresu określane w literaturze tematu jako stres cyfrowy (ang. cyber stress) lub technostres (ang. technostress lub techno-stress).

Konsekwencje doświadczenia stresu cyfrowego:

  • spadek wydajności pracy,
  • zmniejszenie satysfakcji z pracy,
  • zaburzenia poczucia równowagi cyfrowej pomiędzy pracą a życiem osobistym,
  • wypalenie zawodowe,
  • absencja chorobowa, konflikty i izolacja społeczna,
  • słaba koncentracja, drażliwość, zaburzenia pamięci.

Zalecenia rezolucji parlamentu europejskiego

W styczniu 2021 r. Parlament Europejski wydał rezolucję, która zawiera szereg wskazówek i wytycznych, mających na celu zwrócenie uwagi na problem stresu cyfrowego wśród pracowników oraz „prawo do możliwości bycia offline”. Prawo to powinno być rozumiane jako prawo pracowników do nieangażowania się w obowiązki zawodowe poza godzinami pracy i do nieuczestniczenia w komunikacji za pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i inne.

Źródło: CIOP-PIB

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA