Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Według badań, wraz ze zdobywaniem doświadczenia, pracownik nabywa odpowiednie umiejętności i wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy dzięki czemu wzrasta jego świadomość i umiejętność radzenia sobie z niespodziewanymi sytuacjami oraz dostrzegania i odpowiedniego reagowania na zagrożenia. Niedoświadczeni pracownicy nierzadko nieznający zasad bezpieczeństwa oraz warunków pracy częściej dopuszczają się nieodpowiednich zachowań i w konsekwencji częściej ulegają wypadkom. Wyraźna jest zależność między wiekiem i stażem pracownika, a wypadkowością, nie oznacza to jednak, że najstarsi pracownicy najrzadziej ulegają wypadkom.

Analiza GUS

Statystyczna analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wypadków przy pracy potwierdziła istnienie związku pomiędzy występowaniem wypadków przy pracy a wiekiem oraz stażem pracownika. Rozkład występowania wypadków przy pracy według wieku poszkodowanego przybiera kształt zbliżony do litery „U”, z tym że pracownicy najczęściej poszkodowani w wypadkach nie znajdują się na samych brzegach rozkładu. Do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi wśród pracowników młodych, ale nie najmłodszych (21-34 lat, najczęściej w wieku 26 lat), niewiele mniej często do wypadków przy pracy dochodzi wśród pracowników starszych, ale nie najstarszych (46-54 lat, najczęściej w wieku 49 lat).

Uwzględnienie w obliczeniach liczby pracujących nieznacznie zmienia charakter zależności. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących w poszczególnych grupach wiekowych jest znacznie wyższy w grupie pracowników w wieku 20-29 lat i wyraźnie maleje wśród starszych pracowników (powyżej 59 lat), w pozostałych grupach wiekowych pozostaje na zbliżonym poziomie.

Wypadkowość a staż pracy

Analizy wykazały, że młodzi pracownicy częściej niż starsi ulegali wypadkom przy pracy z powodu braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych działań. Analiza danych GUS dotyczących wypadków przy pracy potwierdziła, że  pracownicy o krótkim stażu pracy na danym stanowisku pracy znacznie częściej ulegają wypadkom przy pracy. Najczęściej poszkodowani w wypadkach przy pracy posiadali co najwyżej rok stażu pracy na stanowisku pracy, na którym doszło do wypadku, a ponad połowa poszkodowanych w wypadkach przy pracy posiadała nie więcej niż 3 lata takiego stażu pracy.

Wypadki ciężkie i śmiertelne

Pomimo, że wśród starszych pracowników nieznacznie rzadziej dochodzi do wypadków przy pracy, to wypadki przy pracy w tej grupie wiekowej częściej mają bardziej poważne konsekwencje. Wskaźnik częstości śmiertelnych wypadków przy pracy na 1000 pracujących rośnie wraz z wiekiem osiągając najwyższy wynik wśród starszych pracowników, w grupie wiekowej 60-64 lata. Natomiast wskaźnik częstości odnoszący się do ciężkich wypadków przy pracy jest najwyższy w najmłodszej grupie wiekowej (19 lat i mniej) oraz wśród pracowników w wieku 50-59 lat.

Również czas, którego potrzebuje poszkodowany żeby odzyskać sprawność po wypadku przy pracy rośnie wraz z wiekiem pracownika. Starsi pracownicy (powyżej 50 lat) potrzebowali średnio ponad 50 dni, żeby powrócić do pracy po wypadku, czyli o około 15 dni dłużej niż pracownicy poniżej 30 roku życia.

Charakterystyka wypadków

Analizy wykazały, że bardziej poważne skutki wypadków przy pracy wśród starszych pracowników mogą wynikać m.in. z ich większego narażenia na specyficzne rodzaje wypadków przy pracy, przede wszystkim na wypadki podczas poruszania się, wynikające z utraty równowagi (w tym również upadki z wysokości). Młodsi pracownicy są natomiast bardziej zagrożeni powstawaniem wypadków związanych z utratą kontroli nad obsługiwaną maszyną lub narzędziem, którym pracują. Ponieważ, jak wykazały analizy, wraz z wiekiem zmienia się prawdopodobieństwo powstania wypadku przy pracy oraz rodzaj wypadków przy pracy, na które najbardziej narażony jest pracownik podczas planowania prac oraz działań prewencyjnych, po zaistnieniu wypadku, należy uwzględnić indywidualne cechy, możliwości i czynniki zwiększające prawdopodobieństwo powstania wypadku każdego pracownika.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline