Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wypalenie zawodowe, zwane też syndromem burnout, zyskało już miano choroby cywilizacyjnej. W ubiegłym roku WHO wpisała to zjawisko na listę jednostek chorobowych, a od 2022 r. pracownicy będą mogli uzyskać zwolnienie lekarskie, jeżeli lekarz zdiagnozuje omawiany stanu pracownika. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono liczne badania, które dobitnie pokazują, że wypalenie zawodowe przybiera postać epidemii – niestety, również w Polsce.

Symptomy wypalenia zawodowego wśród pracowników

Osoby cierpiące na syndrom burnout tracą entuzjazm i zaangażowanie do pracy. Coraz częściej chorują, mają kłopoty ze snem, w pracy trudniej im utrzymać odpowiedni poziom koncentracji (pojawiają się błędy i problemy z realizacją zadań w zaplanowanych terminach). Wypalenie zawodowe zmienia ludzi – często widać to gołym okiem. Osoby, które wcześniej były pogodne i uśmiechnięte, stają się cichsze, przygaszone. Mniej chętnie wchodzą w interakcje z pozostałymi pracownikami, a czasami wręcz unikają kontaktu; stają się wyalienowane. Lunch jedzą w samotności, podczas przerw unikają towarzyskich pogawędek, a po zakończeniu pracy szybko opuszczają biuro. Następstwem powyższych zachowań jest spadek efektywności osoby dotkniętej tą chorobą, a często także całego zespołu. Musimy bowiem pamiętać, że w pracy opartej na relacjach międzyludzkich i współpracy czasami jeden pracownik cierpiący na wypalenie zawodowe może mieć kluczowy wpływ na spadek wyników całej organizacji (np. szef działu sprzedaży).

Prewencja w walce z wypaleniem zawodowym

Badania pokazują, że najczęstszą przyczyną długotrwałego stresu w pracy prowadzącego do wypalenia zawodowego jest nadmiar obowiązków. Innymi słowy – pracownik ma tak dużo zadań, że coraz trudniej jest im sprostać w czasie przeznaczonym na pracę. W efekcie pojawiają się nadgodziny, a wraz z nimi chroniczne zmęczenie, frustracja i poczucie bezsilności.

Jest to czynnik, który najtrudniej wyeliminować w organizacji, ponieważ najczęściej bywa wypadkową błędnych działań czy też zaniechań ze strony osób decyzyjnych w firmie. Nadmiar obowiązków może wynikać np. z niewystarczającej wiedzy liderów nt. stopnia obłożenia pracą poszczególnych członków zespołu, z braku strategicznego planowania po stronie liderów, a także z wysokiego wskaźnika rotacji, która powoduje konieczność przejęcia dodatkowych obowiązków przez pozostałych pracowników.

Działania, jakie można wdrożyć, to np.:

  • rozwój kompetencji kadry menadżerskiej w obszarze strategicznego planowania, zarządzania podległym zespołem oraz komunikacji;
  • zadbanie o jak najniższy wskaźnik rotacji w firmie, m.in. poprzez wdrożenie działań employer brandingu (marki pracodawcy) wewnątrz organizacji;
  • zapewnienie wysokiej jakości procesów rekrutacyjnych dzięki zbudowaniu zespołu kompetentnych rekruterów oraz dbanie o atrakcyjny wizerunek firmy jako pracodawcy poprzez zewnętrzne działania employer brandingu.

 

W firmach systematycznie rośnie rola działu HR, do którego zadań należy nie tylko rekrutacja kandydatów, ale także odpowiednia troska o obecnych pracowników. Dotyczy to już w zasadzie każdego aspektu pracy, począwszy od odpowiedniego wdrożenia (onboardingu), po zapewnienie oferty atrakcyjnych benefitów, szkoleń rozwijających kompetencje czy eventów budujących motywację i zaangażowanie zespołu. O tym, jak ważne jest teraz zaangażowanie i zadowolenie pracowników, świadczy fakt, że coraz częściej w firmach pojawia się nowe stanowisko, tj. Chief Happiness Officer. Innymi słowy – osoba, której zadaniem jest dbanie o dobre samopoczucie i komfort pracy zespołu.

Inne działania, które warto wdrożyć, aby minimalizować ryzyko wystąpienia syndromu burnout w zespole, to np.:

  • okresowe badania satysfakcji pracowników, aby na bieżąco monitorować nastroje i postawy zespołu np. przy pomocy kwestionariusza LBQ (Link Burnout Questionnaire) stała współpraca zespołu HR z managerami celem obserwowania poziomu zaangażowania, postaw i motywacji pracowników;
  • exit interview z osobami odchodzącymi z firmy, aby poznaćpowody ich decyzji; – kreowanie atrakcyjnego środowiska pracy, np. poprzez odpowiedni standard biura, miejsca do wypoczynku (tzw. chillout roomy), funkcjonalne kuchnie, oświetlenie, roślinność itp.;
  • udział w warsztatach rozwijających kompetencje przydatne w codziennej pracy (np. zarządzanie sobą w czasie, asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem);
  • promowanie wśród pracowników zdrowego stylu życia, m.in. poprzez wspieranie udziału pracowników w inicjatywach sportowych, organizowanie eventów tematycznych poruszających zagadnienia zdrowego odżywania, work-life balance itp.);
  • angażowanie pracowników w działania CSR (Corporate Social Responsibility), np. wolontariat, akcje społeczne i charytatywne.

 

Walka z wypaleniem zawodowym w miejscu pracy z pewnością nie jest łatwa, jednak kluczowym czynnikiem na drodze do sukcesu jest świadomość osób decyzyjnych w firmie o istnieniu tego zagrożenia i chęć wdrożenia adekwatnych działań zapobiegawczych. Nie do przecenienia pozostaje również rola działu HR oraz menadżerów, a w szczególności ich ścisła współpraca w tworzeniu warunków pracy oraz atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji oraz budowaniu zaufania.

Tekst: Sebastian Fagasiński

specjalizuje się w usługach doradczych z obszaru HR, employer branding oraz szkoleń. Certyfikowany trener biznesu, wspólnik w Premium Trainings Sp. z .o.o. www.premiumtrainings.pl

Skontaktuj się z nami:
Michał Sekunda
Dyrektor handlowy
michal.sekunda@seka.pl

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40