SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Często w naszych publikacjach dotyczących pierwszej pomocy staraliśmy się podkreślać, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której życie człowieka znajdzie się w jego rękach. Któż mógł przypuszczać, że stanie się tak w przypadku naszego kolegi.

Daniel Staszewski – Starszy Inspektor ds. bhp i szkoleń warszawskiego oddziału SEKA S.A. wziął udział w akcji reanimacyjnej podjętej przez przypadkowych przechodniów. Zdarzenie miało miejsce w centrum Warszawy w okolicach jednego z biurowców.

„…dostrzegłem, że w autobusie ma miejsce reanimacja człowieka, podjąłem decyzję o pobraniu defibrylatora należącego do firmy BSH z pomieszczenia ochrony i pobiegłem włączyć się z pomocą. Urządzenie okazało się w tej sytuacji bezcenne, ponieważ po jego uruchomieniu nastąpiły trzy wyładowania, w następstwie, których udało się przywrócić oddech poszkodowanemu mężczyźnie. Miało to miejsce tuż przed przyjazdem na miejsce karetki pogotowia.  Następnie oddychającego już poszkodowanego przejął zespół ratowników z karetki pogotowia. Z mojej wiedzy wynika, że cała akcja reanimacji trwała około 10 minut, natomiast użycie defibrylatora około 7 minut. Natychmiast po zdarzeniu odniosłem defibrylator na miejsce, z którego go pobrałem.”

Stwierdził Daniel opisując zdarzenie. Postawa naszego kolegi i innych biorących udział w akcji zasługuje na pochwałę. Jak już wiele razy wspominaliśmy umiejętność udzielania pierwszej pomocy DECYDUJE O LUDZKIM ŻYCIU w tym stwierdzeniu nie ma najmniejszej przesady.

Przypominamy!

Defibrylacja wykonana za pomocą automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) zwiększa szansę przeżycia w przypadku migotania komór serca do 75%. Dzięki dostępności tego urządzenia mamy możliwość udzielenia skutecznej pomocy osobie, u której nastąpiło migotanie komór serca. Defibrylator potrafi rozpoznać rodzaj zaburzenia serca i krok po kroku przez głośnik lub zapis na ekranie instruuje ratującego o kolejnych czynnościach. W pierwszej kolejności należy określić, jaki jest stan poszkodowanego, czy oddycha, jaki jest jego oddech. Następnie należy przynieść defibrylator i wezwać pogotowie. Numery którymi można się posłużyć to 112 i 999. Następnie należy zapewnić bezpieczeństwo sobie i poszkodowanemu, wyjąć defibrylator uruchomić go a dalej postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez urządzenie. Dalej należy wyjąć elektrody podłączyć je do urządzenia, odsłonić klatkę piersiową poszkodowanego przyłożyć elektrody do klatki piersiowej jedną pod prawym obojczykiem, drugą na lewym boku poniżej serca chorego. AED automatycznie analizuje rytm serca poszkodowanego w tym czasie należy zadbać, aby nikt nie dotykał poszkodowanego. Jeżeli zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia defibrylacji urządzenie poinformuje o tym. Należy wtedy odsunąć się od poszkodowanego na bezpieczną odległość i nacisnąć przycisk, który spowoduje wyładowanie. Po tych czynnościach AED dokona ponownej analizy stanu poszkodowanego. Może okazać się, że będzie konieczne powtórzenie czynności defibrylacji aż do przywrócenia prawidłowej akcji serca. W razie konieczności zgodnie z instrukcjami należy wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową trzydzieści uciśnięć klatki piersiowej i cztery wdechy. Cały czas urządzenie będzie informować ratownika o czynnościach, jakie powinien wykonywać. Czynności reanimacyjne należy wykonywać do momentu przybycia pogotowia. Jeżeli zostanie przywrócona prawidłowa akcja serca AED poinformuje o tym.


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.