Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W okresie styczeń-wrzesień 2023 roku zgłoszono 45809 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 7,5 proc. więcej niż w okresie styczeń-wrzesień roku 2022. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,99 do 3,22 – podał Główny Urząd Statystyczny.

Dane wstępne

Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje sygnalną pt.: „Wypadki przy pracy w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. – dane wstępne”. Zgodnie z przedstawionymi danymi, w okresie styczeń-wrzesień 2023 r., liczba osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniosła 99, natomiast w wypadkach ciężkich było ich 206 (co oznacza odpowiednio spadek o 10 proc. i o 5,1 proc.). Największa liczba poszkodowanych została odnotowana w zdarzeniach przy pracy z innym skutkiem, gdzie ucierpiało 45 504 osoby (co stanowi wzrost o 7,6 proc. w porównaniu z okresem styczeń–wrzesień 2022 r.). Warto również zauważyć, że w przypadku pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy ucierpiało 233 osoby.

Gdzie jest najgorzej

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny, najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach śląskim (4,23), warmińsko-mazurskim (4,01) oraz opolskim (3,93). Z kolei najniższe wskaźniki zarejestrowano w województwach małopolskim (2,36), mazowieckim (2,46) oraz lubelskim (2,72).

Jeśli chodzi o podział według rodzajów działalności gospodarczej, najwyższe wskaźniki wypadkowości wystąpiły w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (10,83), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (8,69), oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (5,47). Z kolei najniższe wskaźniki odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (0,60), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,67), oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (0,84).

Opracowanie zawiera informacje o zgłoszonych w danym okresie wypadkach przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.

Wskaźnik wypadkowości jest to liczba osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących. Do obliczenia wskaźnika przyjęto przeciętną liczbę pracujących obliczoną jako średnia arytmetyczna dwóch stanów (pierwszego i ostatniego dnia badanego okresu)

najbliższe szkolenia z zakresu BHP

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline