Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ppoż.Zagrożenia pożarowe w obiektach wielkokubaturowych

Obiekty wielkokubaturowe w przepisach ochrony przeciwpożarowej klasyfikowane są jako budynki produkcyjno-magazynowe. Z uwagi na prowadzone w nich procesy technologiczne i rodzaj przechowywanych materiałów występuje tam szczególne zagrożenie pożarem.


Do czynników, które w znaczący sposób przyczyniają się do powstawania pożaru zaliczamy:

  • nieuporządkowany sposób składowania materiałów,
  • nadmierna ilość opakowań z tektury, papieru, folii polietylenowej, wełny drzewnej, palet i regałów drewnianych,
  • zła lokalizacja budynków i placów składowych,
  • palna konstrukcja budynków,
  • zbyt duże powierzchnie i objętości obiektów,
  • ogólny nieład wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz na placach składowych,
  • niezachowanie zasad ostrożności obchodzenia się z ogniem przez pracowników (szczególnie palaczy i spawaczy),
  • brak nadzoru nad stanem bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
  • brak lub niesprawne urządzenia alarmowe i gaśnicze.

Urządzenia przeciwpożarowe

Podstawowymi instalacjami, które powinno się zamontować w tego typu obiektach i które mają  realny wpływ na zabezpieczenie przeciwpożarowe są: tryskaczowa i oddymiająca. Muszą one działać samoczynnie, czyli bez udziału człowieka.

Wykonanie i instalacja wszystkich urządzeń ppoż. powinna zostać wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony ppoż. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania, mogą one zostać dopuszczone do użytkowania. Ponadto w trakcie eksploatacji nie rzadziej niż raz w roku zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach, dokumentacji producenta należy je poddawać przeglądom i czynnościom konserwacyjnym.

Źródło: aspolska.pl

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl

 


edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA