Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Praca z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi niesie ze sobą poważne ryzyko. Działanie prądu elektrycznego na ludzki organizm może mieć charakter bezpośredni, gdy prąd przepływa przez ciało, lub pośredni, co może skutkować różnego rodzaju obrażeniami termicznymi, mechanicznymi lub innymi, niekoniecznie związanymi z przepływem prądu przez organizm. Potencjalne zagrożenia obejmują ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu, pożaru, zatrucia spowodowanego stosowaniem szkodliwych materiałów w instalacjach i urządzeniach elektrycznych, a także oślepienie wywołane łukiem elektrycznym podczas zwarcia i wiele innych.

Zagrożenia bezpośrednie

W pracy elektryków istnieje także ryzyko wystąpienia zagrożeń związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Jednak najpoważniejszym niebezpieczeństwem związanym z użytkowaniem energii elektrycznej jest ryzyko porażenia prądem elektrycznym. To ryzyko jest obecne w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, których napięcie robocze przewyższa dopuszczalne wartości napięć bezpiecznych.

Za napięcie bezpieczne w warunkach środowiskowych normalnych uważa się dla prądu przemiennego 50V a prądu stałego 120V zaś w warunkach szczególnych odpowiednio 25V i 60V.

Porażenie może wystąpić w przypadku tzw. bezpośredniego kontaktu, czyli w sytuacji, gdy osoba ma bezpośredni kontakt z częścią czynną, czyli przewodzącym elementem, który normalnie jest pod napięciem w trakcie pracy urządzenia.

Zagrożenia pośrednie

Innym potencjalnym źródłem porażenia może być tzw. kontakt pośredni, który polega na dotknięciu przewodzącego elementu (np. obudowy), który nie jest częścią obwodu elektrycznego, ale niespodziewanie staje się źródłem napięcia dotykowego, często z powodu uszkodzenia izolacji, która normalnie stanowi podstawową ochronę. Stopień i skala porażenia prądem zależą głównie od natężenia prądu, czasu, przez który prąd przepływa przez organizm człowieka, częstotliwości prądu oraz trasy, jaką biegnie prąd w ciele człowieka.

Skutki porażenia prądem

Skutki porażenia prądem zazwyczaj są poważne dla ludzkiego organizmu, objawiając się zaburzeniami oddychania i pracy serca, poparzeniami zarówno wewnętrznymi, jak i na skórze, oraz trwałą degradacją tkanek. Niebezpieczeństwo to może także prowadzić do tragicznych konsekwencji, włączając w to potencjalną śmierć. Ponadto, niekiedy obserwuje się przypadki różnorodnych obrażeń mechanicznych, które wynikają z upadku lub upuszczenia przedmiotu w momencie porażenia.

Z tego powodu istnieje pilna potrzeba minimalizacji ryzyka porażenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby utrzymać je na akceptowalnie niskim poziomie.

Ochrona przed porażeniem prądem

Środki techniczne stanowiące właściwą ochronę przeciwporażeniową obejmują:

  • środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej) stanowiące zabezpieczenie przed porażeniami od napięć roboczych (fazowych);
  • środki ochrony przy dotyku pośrednim (ochrony przy uszkodzeniu) zabezpieczające przed porażeniami od napięć dotykowych.

Do technicznych środków ochrony należy zaliczyć również środki ochrony indywidualnej, mające zastosowanie głównie przy pracach konserwacyjno-remontowych, operacjach łączeniowych i czynnościach pomiarowych.

Do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym stosowane są:

  • rękawice elektroizolacyjne;
  • obuwie elektroizolacyjne;
  • sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed łukiem elektrycznym powstającym przy zwarciu;
  • hełmy ochronne.

Znaczenie środków ochrony indywidualnej jest szczególnie duże przy pracach remontowo-konserwacyjnych urządzeń i sieci elektrycznych, gdyż w tych przypadkach są one często jedynym środkiem ochrony.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline