Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w zasadach nabywania uprawnień

Resort rozwoju przedłożył projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Termin przyjęcia przez Radę Ministrów planowany jest na  IV kwartał 2021 r.

Nowy projekt ustawy

Projekt ustawy przewiduje uregulowanie wymagań wobec osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne do robót budowlanych i drogowych, a także zasad nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień. Wynika to z konieczności odpowiedniego uregulowania tych kwestii w przepisach prawa.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 oraz z 2020 r. poz. 1461) „powinno zawierać wyłącznie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a zakres dotyczący uzyskiwania ww. uprawnień nie powinien być objęty tą regulacją”.

Dlatego też niezbędne jest podjęcie prac legislacyjnych, mających na celu właściwe uregulowanie przepisów dotyczących nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych.

Co się zmieni?

Projekt ustawy przewiduje uregulowanie następujących kwestii:

  • wymagań wobec osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
  • zasad nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
  • zasad wydawania duplikatów książki operatora i jej wymiany;
  • powierzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki, organowi podległemu temu ministrowi lub przez niego nadzorowanemu albo jednostce podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej, albo instytutowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, wykonywania zadań w zakresie sprawdzania kwalifikacji i wydawania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
  • zasad uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych przez osoby posiadające kwalifikacje lub uprawnienia uzyskane w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie obsługi maszyn lub urządzeń technicznych.

Źródło: MRPiT

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA