Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wypadek to zawsze stres. Ogrom emocji, które towarzyszy zdarzeniu często przesłania racjonalne myślenie i postępowanie. Jednakże w takiej sytuacji liczy się czas i działanie. Im szybciej podejmiemy odpowiednie kroki, tym większa szansa na złagodzenie skutków urazów lub na przeżycie osoby poszkodowanej.

Poznaj podstawowe zasady postępowania podczas wypadku

Co powinien zrobić pracodawca?

  1. Zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc.
  2. Podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączyć maszyny i urządzenia z ruchu).
  3. Zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych oraz przed uruchomieniem maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym zdarzeniem.
  4. Zachować aktualne usytuowanie maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek. Na podstawie ich położenia i stanu będzie można odtworzyć okoliczności, przebieg i ustalić przyczyny.

Wprowadzanie zmian w miejscu wypadku bez wymaganej zgody jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia niebezpieczeństwu.

  1. Zawiadomić o wypadku ciężkim właściwego inspektora pracy.

Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy (śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym) wymienionych organów, w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą.

  1. Przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Postępowanie przeprowadza podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył pracę lub ZUS, w przypadku rolników indywidualnych – KRUS.

Co powinien zrobić poszkodowany?

  1. Jeśli stan zdrowia poszkodowanego pracownika na to pozwala, powinien niezwłocznie zawiadomić o wypadku swojego przełożonego. Świadczący pracę na innej podstawie – odpowiednie osoby reprezentujące podmiot, na rzecz którego świadczyły pracę.
  2. Zgłosić ewentualne roszczenia z tytułu skutków wypadku do ZUS lub do płatnika składek za pośrednictwem podmiotu na rzecz, którego była świadczona praca. Uprawnienia poszkodowanego nie są realizowane „z urzędu”. W sprawach tych wymaga się złożenia odpowiedniego wniosku i dokumentacji.

Źródło: PIP

 

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA