SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zawód groomera to wciąż jeszcze nowość na polskim rynku usług dla zwierząt.

Należy jednak przyznać, że jego popularność ciągle rośnie. Mimo to, nie ma konkretnych przepisów dopasowanych wyłącznie do tego zawodu. Należy zatem stosować się do ogólnych zasad bhp i ppoż. obowiązujących salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Salony fryzjerskie dla zwierząt podlegają pod Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. poz. 1650 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.), które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.

Zgodnie z przepisami, salon groomerski powinien:

  • znajdować się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku bądź lokalu,
  • posiadać wejście do gabinetu wspólne dla wszystkich jego użytkowników, które powinno prowadzić z dróg komunikacji ogólnej i nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi;
  • posiadać skuteczną wentylację i oświetlenie światłem dziennym (w wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego na oświetlenie pomieszczeń wyłącznie światłem sztucznym).

W gabinecie groomerskim należy wydzielić:

  • pomieszczenia, w których są świadczone usługi,
  • szatnię i poczekalnię dla właścicieli czworonogów korzystających z usług,
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla klientów i pracowników,
  • pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,
  • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych i czystej oraz brudnej bielizny,
  • miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.

W jednostanowiskowym gabinecie należy wydzielić powierzchnię do spożywania posiłków i przechowywania odzieży. Miejsca te mogą znajdować się w wydzielonej części pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.

Należy pamiętać, że miejsce pracy powinno spełniać wymagania nie tylko bhp, ale też ergonomii.


NIE CZEKAJ NA KONTROLĘ Z URZĘDU!

WTEDY JEST JUŻ ZA PÓŹNO!

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


NAJBLIŻSZE I PRZYDATNE SZKOLENIA W BRANŻY USŁUGOWEJ

Jeśli nie ma poniżej Twojego regionu lub tematu, który Cię zainteresował, użyj guzika INNE SZKOLENIA poniżej, znajdziesz tam kilkaset aktualnych i czekających na ciebie rozwiązań.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!