Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zgodnie z przepisami sepecustawy z 12 marca br. uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać prawo do legalnego pobytu i zatrudnienia w trybie uproszczonym. Pracodawcy mogą zgłaszać chęć zatrudniania Ukraińców za pośrednictwem stron internetowych.

Obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać na terenie naszego kraju na podstawie stempla w paszporcie, świadczącego o przekroczeniu polsko-ukraińskiej granicy po 24 lutego. Czas legalnego pobytu to 18 miesięcy licząc od 24 lutego.

W sytuacji gdy obywatel Ukrainy nie posiada wspomnianego stempla powinien się zarejestrować – wtedy uzyska prawo pobytu na podstawie oświadczenia, pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Warunkami legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy są:
1) posiadanie przez niego prawa legalnego pobytu w Polsce,
2) powiadomienie przez pracodawcę Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu uchodźcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia przez niego pracy.
Informację o zatrudnieniu należy przesłać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: praca.gov.pl.

Przekazywane dane obejmują ...
 • Informacje o podmiocie zatrudniającym:
  • nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności.
 • Dane osobowe obywatela Ukrainy:
  • imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument, numer PESEL – o ile został nadany
 • Rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy,
 • Stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,
 • Miejsce wykonywanej pracy.
Podobnie jak przed wejściem w życie ustawy pracodawcy nadal mogą zgłaszać chęć zatrudnienia Ukraińców na rządowych stronach internetowych.

Pracodawcy mogą zgłaszać chęć zatrudnienia pracowników z Ukrainy na stronach:
www.pomagamukrainie.gov.pl –>Chcę pomóc–> Firma–>Jaką pomoc możesz zapewnić?–> Zatrudnienie
https://www.praca.gov.pl
lub na stronach odpowiednich urzędów pracy
https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Zgłoszenie powinno zawierać ...
 • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
 • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
 • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
 • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.
Warto wiedzieć że:
 • możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy w trybie uproszczonym (na podstawie zgłoszenia do UP) obejmuje wszystkich Ukraińców legalnie przebywające w Polsce nie tylko tych, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego,
 • uproszczone ścieżka zatrudnienia nie obejmuje uchodźców z innych krajów,
 • po sformalizowaniu swojego pobytu w Polsce Ukraińcy mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne, uzyskując prawa analogiczne do obywateli Polski.
 • obywatele Ukrainy zyskali również prawo do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Źródła:
https://www.prawo.pl/kadry/zatrudnienie-uciekinierow-z-ukrainy-projekt,513814.html
https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/cudzoziemcy/5426204,Chcesz-zatrudnic-obywatela-Ukrainy-Zglos-oferte-pracy.html
https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/cudzoziemcy/5440106,Zatrudnianie-obywateli-Ukrainy-przepisy-specustawy.html
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8381359,jak-zatrudniac-ukraincow-specustawa.html

 


Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też: bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40 Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA