SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wejście w życie ustawy z dnia 14 maja 2020r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875), spowodowało: wznowienie biegu terminów postępowań administracyjnych, sposób prowadzenia ewidencji w systemie BDO, przesunięcie terminów sprawozdawczych oraz terminy obowiązywania decyzji.

Postanowienia administracyjne

Wyżej wymieniona ustawa powoduje rozpoczęcie lub wznowienie biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, oraz terminów procesowych i sądowych zawieszonych na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.: Dz. U. poz. 568 z późn. zm.). Nastąpi to ciągu siedmiu dni od wejścia w życie (tj. od 16 maja 2020 r.).

Ewidencja

Ustawa przewiduje zmiany w kwestii ewidencji. Przedsiębiorstwa, które jeszcze nie uzyskały numeru ewidencji będą mogły prowadzić ewidencję w formie papierowej pozostawiając miejsce pole na numer BDO puste.

Sprawozdawczość

Ustawa wprowadziła zmiany terminy składania sprawozdań. Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami będzie można składać do 31 października 2020 r. Wyjątkiem są mi stacje demontażu pojazdów które obowiązuje termin 11 września 2020 r. Termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych został przesunięty na przesunięcie do 31 sierpnia 2020 r. Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami będzie można składać do 11 września 2020 r.

Decyzje

Ustawodawca uwzględniając utrudnienia wynikające przedłużył czas obwiązywania już wydanych decyzji w gospodarce odpadami przedłużył terminy obowiązywania tych decyzji. Dotyczy to decyzji wydanych na czas określony, których ważność upływa w czasie obowiązywania stanu epidemii oraz wniosków o zmianę decyzji, które zostały złożone do 5 marca 2020 r. W tych przypadkach przedłużenie ważności decyzji obowiązuje do czasu rozpoznania lub pozostawienia bez rozpoznania sprawy.

Prawo wodne

Wyżej wymieniona wprowadza również zmiany w prawie wodnym, znosząc między innymi opłaty za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i urządzeń wodnych, które są własnością Skarbu Państwa

W celu nawiązania współpracy w zakresie ochrony środowiska z Aleksandrem Florkiem Zastępcą Dyrektora Działu Handlowego ds. ochrony środowiska tel. 32 700 22 36 | kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!