Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wejście w życie ustawy z dnia 14 maja 2020r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875), spowodowało: wznowienie biegu terminów postępowań administracyjnych, sposób prowadzenia ewidencji w systemie BDO, przesunięcie terminów sprawozdawczych oraz terminy obowiązywania decyzji.

Postanowienia administracyjne

Wyżej wymieniona ustawa powoduje rozpoczęcie lub wznowienie biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, oraz terminów procesowych i sądowych zawieszonych na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.: Dz. U. poz. 568 z późn. zm.). Nastąpi to ciągu siedmiu dni od wejścia w życie (tj. od 16 maja 2020 r.).

Ewidencja

Ustawa przewiduje zmiany w kwestii ewidencji. Przedsiębiorstwa, które jeszcze nie uzyskały numeru ewidencji będą mogły prowadzić ewidencję w formie papierowej pozostawiając miejsce pole na numer BDO puste.

Sprawozdawczość

Ustawa wprowadziła zmiany terminy składania sprawozdań. Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami będzie można składać do 31 października 2020 r. Wyjątkiem są mi stacje demontażu pojazdów które obowiązuje termin 11 września 2020 r. Termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych został przesunięty na przesunięcie do 31 sierpnia 2020 r. Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami będzie można składać do 11 września 2020 r.

Decyzje

Ustawodawca uwzględniając utrudnienia wynikające przedłużył czas obwiązywania już wydanych decyzji w gospodarce odpadami przedłużył terminy obowiązywania tych decyzji. Dotyczy to decyzji wydanych na czas określony, których ważność upływa w czasie obowiązywania stanu epidemii oraz wniosków o zmianę decyzji, które zostały złożone do 5 marca 2020 r. W tych przypadkach przedłużenie ważności decyzji obowiązuje do czasu rozpoznania lub pozostawienia bez rozpoznania sprawy.

Prawo wodne

Wyżej wymieniona wprowadza również zmiany w prawie wodnym, znosząc między innymi opłaty za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i urządzeń wodnych, które są własnością Skarbu Państwa

W celu nawiązania współpracy w zakresie ochrony środowiska z Aleksandrem Florkiem Zastępcą Dyrektora Działu Handlowego ds. ochrony środowiska tel. 32 700 22 36 | kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA