Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego związane z obowiązkiem dalszego zatrudniania pracownika podczas sporów o bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę lub o przywrócenie do pracy

22 września br. weszły w życie zmiany dotyczące sporów z zakresu prawa pracy. Wiążą się one z obowiązkiem pracodawcy dalszego zatrudniania pracowników podczas trwania sporów o bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę albo o przywrócenie do pracy. Oznacza to znaczne zwiększenie uprzywilejowania zwalnianych pracowników i ograniczenie swobody decyzyjności sądu.

Jak było do tej pory?
Sąd uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, mógł na wniosek pracownika zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudnienia go, aż do zakończenia prawomocnego postępowania. Taka decyzja była jednak uprawnieniem sądu, a nie obowiązkiem – sąd mógł nie uwzględnić wniosku pracownika.

Jak jest od 22 września?
Według nowych przepisów, w tej samej sytuacji, sąd na wniosek pracownika będzie musiał zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudnienia pracownika, aż do zakończenia prawomocnego postępowania. Wniosek pracownika ma więc dla sądu charakter wiążący.

Co jeszcze zmienia się od 22 września?
Jeszcze dalej idzie regulacja w stosunku do pracowników szczególnie chronionych w rozumieniu prawa pracy, czyli np. wobec działaczy związkowych, społecznych inspektorów pracy, kobiet w ciąży, pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich czy pracowników w wieku przedemerytalnych.
Jeśli wniosą oni powództwo o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy, sąd, na wniosek pracownika, na każdym etapie postępowania, nakaże pracodawcy dalsze zatrudnianie go, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Sąd będzie mógł odmówić nakazania dalszego zatrudniania pracownika jedynie w sytuacji, gdy jego roszczenie będzie w sposób oczywisty bezzasadne.

Czy to oznacza, że pracodawca ma w tej sytuacji zupełnie związane ręce?
Komentarz Roberta Maliszewskiego, dyrektora Działu Prawnego SEKA S.A.:
Takie postanowienie „zabezpieczające” wydane przez sąd pracy co do zasady nie może ulec zmianie. Niewątpliwie stanowić to będzie dla pracodawcy istotny problem, zwłaszcza w sytuacji ostrego konfliktu lub utraty zaufania do pracownika, który został zwolniony z powodu np. przekazywania poufnych danych do konkurencji. Ustawodawca przewidział tu jednak wyjątek. Mianowicie, pracodawca będzie mógł żądać uchylenia takiego postanowienia, jeśli wykaże, że po nakazaniu przez sąd dalszego zatrudniania pracownika zaistniały przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli te, o których mowa w art. 52 § 1 Kodeksu pracy. 

 

Podsumowując wszystkie zmiany obowiązujące od 22 września 2023, należy podkreślić, że omawiana nowelizacja istotnie zmienia sytuację procesową pracodawcy. Dlatego w naszej ocenie jeszcze bardziej wskazuje ona na konieczność prawidłowego i starannego przygotowywania procesu rozwiązywania umów o pracę, w szczególności z tzw. pracownikami szczególnie chronionymi.

Biuro prasowe Seka S.A.
Kontakt: marketing@seka.pl
Materiał został przygotowany we współpracy z Działem Prawnym Seka S.A.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline