×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Znaczenie edukacji BHP

Kluczową rolę w rozwoju każdego człowieka odgrywa edukacja. Nabyte umiejętności i wiedza w dużym stopniu wpływają na wybór drogi zawodowej, stanowią o konkurencyjności jednostki na rynku pracy, a tym samym o wysokości jej dochodów. Pośrednio decydują też o statusie społecznym. To samo tyczy się edukacji z zakresu BHP. Wiedza o zagrożeniach i sposobach zapobieżenia im podnosi poziom bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie.

Jak duże znaczenie ma edukacja pracowników z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dostrzeżono już na początku XIX w., podczas tzw. rewolucji przemysłowej. Pomimo iż w początkowym okresie kapitalizmu ignorowano elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, to z biegiem lat, a także pod naciskiem opinii publicznej, niektórych polityków oraz wojskowych zaczęto opracowywać i wprowadzać ustawodawstwo ochronne.


Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Pierwszą tego typu ustawę o ochronie pracy dzieci i kobiet wydano w Wielkiej Brytanii w 1802 r. Nieco później, bo dopiero w 1839 r. zrobiły to Niemcy, w 1841 r. – Francja i Holandia, Austria – w 1859 r., Węgry – w 1872 r., Dania i Hiszpania – rok później, Szwajcaria – w 1877 r., Włochy – w 1879, Rosja – w 1882 r. Polska w tym czasie znajdowała się pod wpływem prawa zaborców.

Czym jest edukacja BHP?

Od wspomnianej epoki minęło ponad 200 lat. W tym czasie nastąpiły ogromne zmiany nie tylko w prawie, ale i w postrzeganiu edukacji jako niezbędnego elementu, który ma być dostępny dla ogółu społeczeństwa. Dzisiaj obowiązkiem każdego obywatela jest zdobycie kształcenia podstawowego, z kolei obowiązkiem każdego pracodawcy jest edukowanie pracowników o zasadach i przepisach BHP.

Edukacja bhp to nie tylko suche przepisy ustaw i rozporządzeń, to też wiedza praktyczna. To wnioski oparte na wieloletnim doświadczeniu inspektorów pracy. Należy więc ją traktować nie jako przykry i nudny obowiązek, lecz jako możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

Warto tutaj wspomnieć, że bezpieczeństwo w rozumieniu BHP to dbanie o życie i zdrowie pracowników poprzez:

  • ergonomię stanowiska pracy – poprawne i zgodne z zaleceniami dopasowanie sprzętu biurowego oraz mebli,
  • instruktaż stanowiskowy – nauka bezpiecznej obsługi urządzeń i maszyn na stanowisku pracy,
  • naukę pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia – czynności ratujące życie człowieka,
  • prewencję bezpieczeństwa przeciwpożarowego – m.in. opracowanie planu ewakuacyjnego w razie wystąpienia pożaru, niezbędny sprzęt gaśniczy, oznakowania dróg ewakuacyjnych, okresowe audyty z zakresu ppoż.,
  • audyty i kontrole z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają na celu sprawdzenie poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Czy jest coś ważniejszego od zdrowia i życia? W demokratycznym i wyedukowanym społeczeństwie nie powinno być wątpliwości co do odpowiedzi na to pytanie. Edukacja BHP jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi w pracy, ale też poza nią.


Specjalnie dla Was stworzyliśmy rozbudowany dział informacji BHP, zawierający:

  • outsourcing ochrony danych osobowychporadniki BHP,
  • aktualności BHP,
  • Magazyn SEKA,
  • dział dobrych praktyk,
  • TOP10.

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA