SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

„7 złotych zasad dla bezwypadkowego i zdrowego miejsca pracy” – to koncepcja kampanii „Vision Zero” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Każdą z siedmiu zasad możemy obejrzeć w krótkich filmikach z Napo w roli głównej.  

Wypadki w pracy i choroby zawodowe są nieuniknione i zawsze mają przyczyny. Opracowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa oraz profilaktyki bhp pozwala wyeliminować i zapobiegać nieszczęśliwym zdarzeniom.

Koncepcja „Vision Zero” jest elastyczna. Można ją dostosować do konkretnych środków zapobiegawczych, które mają ogromne znaczenie dla zapewnienia bhp oraz dobrego samopoczucia pracowników w danym przedsiębiorstwie. „Vision Zero” może być stosowany w dowolnym miejscu pracy, w dowolnym przedsiębiorstwie i w każdej branży we wszystkich regionach świata.

Siedem „złotych zasad” koncepcji „Vision Zero”:

 1. Zostań przywódcą – wykaż zaangażowanie w zasady. Twoje zachowanie jako lidera decyduje o sukcesie lub porażce bhp w Twojej firmie.
 2. Określ zagrożenia – kontroluj ryzyko. Ocena ryzyka jest ważnym narzędziem do terminowej i systematycznej identyfikacji zagrożeń oraz ryzyka, a także do podejmowania środków zapobiegawczych.
 3. Zdefiniuj cele – opracuj programy. Sukces w dziedzinie ochrony pracy wymaga określenia jasnych celów i podjęcia praktycznych kroków, które powinny zostać przewidziane w oddzielnym programie.
 4. Stwórz dobrze zorganizowany system bezpieczeństwa i higieny pracy. Systematyczne prace nad poprawą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie nie wymaga dużego wysiłku. Opłaca się.
 5. Zapewnij bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, podczas pracy z maszynami i sprzętem. Maszyny, urządzenia, sprzęt oraz miejsca pracy są muszą być bezpieczne. Ma to wpływ na zdrowie oraz życie pracowników.
 6. Podnoś kwalifikacje – rozwijaj umiejętności zawodowe. Inwestuj w edukację i szkolenie swoich pracowników. Upewnij się, że kwalifikacje każdego z nich odpowiadają stanowisku.
 7. Inwestuj w kadry – motywuj poprzez uczestnictwo. Angażując pracowników w rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z ochroną pracy, podnosisz ich motywację.

Filmy z Napo o złotych zasadach „Vision Zero” można obejrzeć tutaj.

Źródło: http://visionzero.global/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!