Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Stres w pracy stał się zmorą krajów wysokorozwiniętych. Jak wykazują badania stres to nie tylko źródło dyskomfortu to również poważny problem społeczny i realne zagrożenie. Nie zawsze możliwe jest eliminowanie sytuacji stresogennych. Jednym z rozwiązań jest aktywność fizyczna.

 

Stres to poważny problem!

Obecnie połowa pracowników w krajach europejskich uważa, że stres jest poważnym problemem w miejscu pracy. Generalnie zdajemy sobie sprawę, że stan psychiczny wpływa na nasz stan fizyczny. Wiele chorób ma swoją praprzyczynę w stresie. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z innych skutków. Stres odpowiada za połowę traconych dni pracy 1/4 absencji chorobowych trwających ponad dwa tygodnie. Obniża wydajność, powoduje rozkojarzenie pracowników a w konsekwencji wzrost wypadkowości. Zwolnienia lekarskie wywołane stresem oraz wypadki to koszty, które finalnie ponosimy wszyscy. Stres stał się jednym z najpoważniejszych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główne źródła to:

  • zła organizacja pracy
  • monotonia wykonywanych czynności
  • rutynizacja zachowań
  • zbyt ścisły nadzór
  • upokarzająco niskie płace, niewystarczające na godziwe życie i utrzymanie rodziny
  • brak wyraźnego określenia zakresu obowiązków przy jednoczesnym stawianiu wygórowanych wymagań
  • poczucie braku kontroli nad wykonywaną pracą oraz braku zainteresowania osobą pracownika, niedocenianie wkładu pracownika w realizację celów przedsiębiorstwa, w sukces firmy.

Co daje aktywność fizyczna?

Podejmowanie aktywności fizycznej nabrało szczególnego znaczenia w dobie pandemii kiedy znaczna cześć społeczeństwa została zmuszona do izolacji i przejścia na pracę zdalną. Pracownicy uprawiający sport nie czują się tak wyobcowani, mają lepsze samopoczucie, lepiej radzą sobie z wykonywaniem codziennych obowiązków, rzadziej popełniają błędy i cierpią z powodu wypalenia zawodowego. Eliminacja stresu dla przedsiębiorstwa to wymierne korzyści finansowe. Zadowoleni pracownicy stają się ambasadorami firmy a to z kolei stanowi zysk wizerunkowy.

W Polsce

Jak pokazują badania 48% Polaków jest aktywnych sportowo, natomiast 64% Polaków jest aktywnych, tzn. uprawiających aktywność fizyczną minimum raz w miesiącu. 80% naszych rodaków w wieku wieku 15-24 lat deklaruje, że jest aktywna fizycznie. Sport uprawia najczęściej osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy dużych miast. W Polsce podobnie jak na świecie najpopularniejsze jest bieganie.

Źródło: docplayer.pl

Skontaktuj się z nami:
Michał Sekunda
Dyrektor handlowy
michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40