SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AUDYT RODO

Odkąd obowiązuje RODO, wielu przedsiębiorców wciąż ma wątpliwości czy stosowane przez nich rozwiązania są zgodne z przepisami. Dobrym sprawdzianem podjętych działań jest tzw. audyt z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z firmy zewnętrznej. Pozwala on upewnić się, że wszystkie warunki zawarte w rozporządzeniu zostały spełnione.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zostało opracowane i wdrożone w celu ujednolicenia przepisów w tym zakresie na terenie całej Unii Europejskiej. Celem zmiany ustawy było założenie, by stworzyć prawo, które będzie aktualne niezależnie od postępu technologicznego.

Co to jest audyt RODO?

Audyt RODO to – inaczej mówiąc – sprawdzenie w przedsiębiorstwie wszystkich podjętych działań z zakresu ochrony danych osobowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Po przeprowadzeniu audytu, firma lub instytucja zyskują pewność, że przetwarzają dane osobowe osób fizycznych w sposób poprawny i nie grożą im za to żadne sankcje karne.

Jeżeli podczas audytu zostaną wykryte nieprawidłowości, eksperci opracują konkretne wskazówki co i w jaki sposób należy usprawnić.

Jak przeprowadzić audyt z zakresu danych osobowych?

Niektóre przedsiębiorstwa i instytucje zastanawiają się, jak samodzielnie przeprowadzić audyt danych osobowych. Warto zaznaczyć, że sprawdzenie jakichkolwiek działań i ich zgodności z przepisami wymaga dokładnej znajomości prawa, a także umiejętności poprawnego jego zastosowania w praktyce. Dla osób, które na co dzień nie mają styczności z przepisami, przeprowadzenie audytu może stanowić nie lada problem. Ponadto szablon przeprowadzania takiego audytu nie istnieje, ponieważ każda firma i instytucja mają  inne procesy przetwarzania danych w swojej organizacji.

Dlatego też, przeprowadzenie audytu warto zlecić ekspertom, którzy rzetelnie i profesjonalnie dokonają kontroli w przedsiębiorstwie.

Oferta SEKA S.A.

Audyt z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje wskazanie potencjalnych uchybień oraz wskazówki, które służą poprawie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

Co zostanie uwzględniamy w audycie?

  • inwentaryzacja zasobów informacyjnych w organizacji,
  • ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych,
  • weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych oraz umów cywilnoprawnych i umów powierzenia,
  • wizja lokalna uwzględniająca sprawdzanie świadomości pracowników i współpracowników,
  • dostosowanie poziomu zabezpieczeń i narzędzi do charakteru gromadzonych danych osobowych,
  • określenie przypadków powierzenia danych osobowych,
  • określenie harmonogramu i jego wdrożenie,
  • opracowanie dokumentacji, która uwzględnia rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr naruszeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!