SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Odkąd obowiązuje RODO, wielu przedsiębiorców wciąż ma wątpliwości czy stosowane przez nich rozwiązania są zgodne z przepisami. Dobrym sprawdzianem podjętych działań jest tzw. audyt z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z firmy zewnętrznej. Pozwala on upewnić się, że wszystkie warunki zawarte w rozporządzeniu zostały spełnione.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zostało opracowane i wdrożone w celu ujednolicenia przepisów w tym zakresie na terenie całej Unii Europejskiej. Celem zmiany ustawy było założenie, by stworzyć prawo, które będzie aktualne niezależnie od postępu technologicznego.

Co to jest audyt RODO?

Audyt RODO to – inaczej mówiąc – sprawdzenie w przedsiębiorstwie wszystkich podjętych działań z zakresu ochrony danych osobowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Po przeprowadzeniu audytu, firma lub instytucja zyskują pewność, że przetwarzają dane osobowe osób fizycznych w sposób poprawny i nie grożą im za to żadne sankcje karne.

Jeżeli podczas audytu zostaną wykryte nieprawidłowości, eksperci opracują konkretne wskazówki co i w jaki sposób należy usprawnić.

Jak przeprowadzić audyt z zakresu danych osobowych?

Niektóre przedsiębiorstwa i instytucje zastanawiają się, jak samodzielnie przeprowadzić audyt danych osobowych. Warto zaznaczyć, że sprawdzenie jakichkolwiek działań i ich zgodności z przepisami wymaga dokładnej znajomości prawa, a także umiejętności poprawnego jego zastosowania w praktyce. Dla osób, które na co dzień nie mają styczności z przepisami, przeprowadzenie audytu może stanowić nie lada problem. Ponadto szablon przeprowadzania takiego audytu nie istnieje, ponieważ każda firma i instytucja mają  inne procesy przetwarzania danych w swojej organizacji.

Dlatego też, przeprowadzenie audytu warto zlecić ekspertom, którzy rzetelnie i profesjonalnie dokonają kontroli w przedsiębiorstwie.

Oferta SEKA S.A.

Audyt z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje wskazanie potencjalnych uchybień oraz wskazówki, które służą poprawie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

Co zostanie uwzględniamy w audycie?

 • inwentaryzacja zasobów informacyjnych w organizacji,
 • ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych,
 • weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych oraz umów cywilnoprawnych i umów powierzenia,
 • wizja lokalna uwzględniająca sprawdzanie świadomości pracowników i współpracowników,
 • dostosowanie poziomu zabezpieczeń i narzędzi do charakteru gromadzonych danych osobowych,
 • określenie przypadków powierzenia danych osobowych,
 • określenie harmonogramu i jego wdrożenie,
 • opracowanie dokumentacji, która uwzględnia rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr naruszeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej