SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BDO – baza danych o produktach

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności wytwarzają odpady, sprzedają towar w opakowaniach lub wprowadzają na rynek krajowy podzespoły samochodowe, powinni do końca 2019 r. zarejestrować się w bazie danych o produktach (BDO). Od stycznia 2020 r. na podatników, którzy nie dopilnują tego obowiązku, będą nakładane kary grzywny nawet do miliona złotych lub kary aresztu.

W ostatnich dniach na forach internetowych dla przedsiębiorców mocno zawrzało. A wszystko za sprawą zbliżającego się terminu obowiązkowej rejestracji w BDO. Wielu przedsiębiorców nie wie, czy ten obowiązek ich dotyczy. Inni, pomimo tego, że po wypełnieniu ankiety na stronie ministerstwa otrzymali negatywną odpowiedź – dalej mają wątpliwości. Money.pl w swoim artykule również potwierdza to zjawisko podając, że prawdopodobnie 60-70 proc. nie wie o nowym obowiązku,  co można oszacować na podstawie danych z BDO: zarejestrowało się 155 tys. firm, powinno się zarejestrować ok. 800 tys.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w BDO?

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1.

Wniosek o wpis do rejestru powinni więc złożyć przedsiębiorcy:

 1. z zakresu produktów takich jak oleje, smary, opony:
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty,
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • organizacje odzysku,
 • eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.
 1. z zakresu recyklingu pojazdów:
 • wprowadzający pojazdy,
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzący stacje demontażu,
 • prowadzący strzępiarki.
 1. z zakresu sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele,
 • zbierający zużyty sprzęt,
 • prowadzący zakłady przetwarzania,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.
 1. z zakresu baterii lub akumulatorów:
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • podmioty pośredniczące.
 1. z zakresu opakowań:
 • organizacje odzysku opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach,
 • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.
 1. z zakresu odpadów:
 • prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie,
 • transportujący odpady,
 • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu,
 • prowadzą zakłady recyklingu statków,
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu.

Lista przykładowych podmiotów:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Za jakiekolwiek działanie niezgodne z prawem, np. prowadzenie działalności, która wymaga wpisu bez tego wpisu, lub nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, mogą zostać nałożone kary pieniężne od 5000 zł do 1 000 000 zł.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!