Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Usługi z zakresu ochrony środowiska

Ochrona środowiska jest w gospodarce palącym tematem. Przedsiębiorstwa, nie mogą swobodnie działać, bez uwzględnienia wpływu na środowisko naturalne. Każda inwestycja, generowanie odpadów i zanieczyszczenie powietrza wymaga specjalnych pozwoleń i koncesji. Zakłada to zarówno polskie prawo, jak i prawo Unii Europejskiej, a ochrona środowiska z każdym rokiem staje się coraz bardziej istotna. To pozytywny trend, a firmy powinny działać w taki sposób, aby ich wpływ na naturę pozostawał jak najmniejszy. Wbrew pozorom, stosowanie się do przepisów, nie musi ograniczać w znaczący sposób zysków firmy. Ochrona środowiska i usługi z nią związane, to jedna z ważniejszych części oferty SEKA. Od lat prowadzimy w tym zakresie szkolenia i oferujemy klientom z całej Polski profesjonalne doradztwo dotyczące ochrony środowiska.

Do kogo skierowane są usługi z zakresu ochrony środowiska?

Przez 30 lat działalności pracowaliśmy z partnerami reprezentującymi rozmaite branże. Doskonale znamy ich specyfikę i wiemy, w jaki sposób ochrona środowiska i związane z nią przepisy wpływają na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz ich decyzje biznesowe. Z naszych usług może skorzystać każde przedsiębiorstwo, które pragnie działać w sposób zrównoważony i odnosić przy tym zyski. Swoją ofertę kierujemy więc do przedsiębiorcy z każdej branży, który chce działać zgodnie z polskim prawem, dyrektywami unijnymi i w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Troska o środowisko wymaga obecnie, aby zarządzanie przedsiębiorstwem odbywało się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Każda firma powinna planować swoje działania, mając świadomość wpływu, jaki mogą one wywrzeć na otoczenie.

Ochrona środowiska – problem czy rozwiązanie?

Jednymi z największych problemów przedsiębiorstw jest osiągnięcie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami, zmniejszenia emisji spalin, a także zminimalizowanie strat energii oraz wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych przy jednoczesnym rozwoju firmy. Te problemy trudno optymalnie rozwiązać, bez fachowego wsparcia doświadczonych specjalistów do spraw ochrony środowiska.

W naszej wieloletniej działalności współpracowaliśmy z przedsiębiorstwami z branży: spożywczej, chemicznej, odpadowej, górniczej, energetycznej, a także z firmami budowlanymi realizującymi zarówno obiekty użyteczności publicznej, hale produkcyjne, jak i drogi, linie metra czy gazociągi. Nieobca jest nam współpraca z usługodawcami z branży hotelarskiej, gastronomicznej czy paliwowej.

Jesteśmy organizatorem konferencji na międzynarodowych targach ochrony środowiska w Kielcach EKOTECH, wyznaczającej trendy w branży środowiskowej.

Prowadzimy nadzór stały z zakresu ochrony środowiska w ponad 100 zakładach zlokalizowanych na terenie całej Polski. Opracowaliśmy niezliczoną ilość dokumentacji środowiskowej.

Zalety naszych usług:

 • wieloletnie doświadczenie zapewniające dobranie najlepszych rozwiązań,
 • kompleksowość usług,
 • konkurencyjne ceny,
 • indywidualne podejście do każdego klienta i jego problemu,
 • szerokie grono specjalistów,
 • pewność, że wszystkie działania prowadzone są zgodne z prawem.

Ochrona środowiska – szkolenia dostępne w naszej ofercie

Ochrona środowiska i przepisy z nią związane mocno wpływają na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Uchybienia, jakich w tym zakresie dopuszczają się niekiedy firmy, często wynikają nie ze złej woli, a niewiedzy i nieumiejętności prawidłowej interpretacji przepisów związanych z ochroną środowiska. Polskie przedsiębiorstwa potrafią narażać się na kary wynikające z tych zaniedbań, a zdarza się również, że ochrona środowiska wymaga przerwania kluczowej inwestycji. Nie wolno dopuszczać do takich sytuacji. Dlatego naszym obecnym i potencjalnym klientom proponujemy profesjonalne szkolenia związane z ochroną środowiska. Dotyczą one między innymi ochrony środowiska w polskim i unijnym prawie czy prawidłowej gospodarki odpadami powstałymi w procesie produkcji. Kursy są dostępne na terenie całego kraju, ponieważ posiadamy kilkanaście regionalnych oddziałów, a w razie potrzeby organizujemy szkolenia także w siedzibie klienta. Coraz większą popularnością cieszą się zdalne szkolenia w formie wideokonferencji. Nasi doświadczeni specjaliści potrafią przekazać pełnię wiedzy na praktycznych przykładach i posługując się zrozumiałym dla każdego językiem. Do naszych atutów należą wysoka jakość merytoryczna kursów oraz konkurencyjna cena.

Ochrona środowiska – usługi doradcze

Ochrona środowiska mocno wpływa na decyzję biznesowe przedsiębiorstw. Inwestycje wymagają głębszego przemyślenia ze względu na zmieniające się przepisy i konieczność uzyskania pozwoleń. Korzystając z naszego doświadczenia związanego z ochroną środowiska, proponujemy naszym klientom usługi doradcze w tym zakresie. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wszystkie przedsiębiorstwa, którym troska o środowisko naturalne nie jest obca i które jednocześnie nie chcą rezygnować z ciekawych perspektyw biznesowych.

ZAKRES OFERTY OCHRONY ŚRODOWISKA

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska – od audytów środowiskowych, przez  eco-outsourcing i opracowanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych, po systemy zarządzania środowiskiem ISO.

KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W ramach usługi eco-outsourcingu obejmujemy nadzorem całą problematykę ochrony środowiska w firmie Klienta. Pomagamy w identyfikacji prawnych wymogów środowiskowych i podpowiadamy, jak sprawnie poruszać się w tej wymagającej i zmiennej materii.

 

 

Współpracę rozpoczynamy od audytu środowiskowego, który powtarzamy cyklicznie. Towarzyszymy podczas kontroli WIOŚ w firmie oraz reprezentujemy ją w sprawach związanych z ochroną środowiska. Wykonujemy niezbędne sprawozdania (np. odpadowe, opakowaniowe, za korzystanie ze środowiska, KOBIZE) oraz naliczamy opłaty środowiskowe. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń środowiskowych. W ramach obsługi stałej wspieramy Klientów w działaniach związanych z edukacją ekologiczną pracowników, proponując różne rozwiązania pro-środowiskowe.

Opracowania środowiskowe są niezbędne do uzyskania wymaganych prawem decyzji środowiskowych. Proces uzyskania tych decyzji niejednokrotnie jest trudny i czasochłonny.
W ramach tej usługi  przygotowujemy opracowania dokumentacji środowiskowej oraz na życzenie Klienta uczestniczymy w całym procesie ich pozyskiwania.

Wykonywana przez nas dokumentacja środowiskowa obejmuje:

 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia 

Dokumentacja ta jest przeznaczona dla Inwestorów, którzy rozpoczynają budowę nowych inwestycji lub rozbudowują już istniejące.

Nowa inwestycja klasyfikowana jako:

– potencjalnie znacząco oddziałująca na środowisko wymaga sporządzenia karty informacyjnej, a niekiedy także raportu oddziaływania na środowisko,

– zawsze znacząco oddziałująca na środowisko wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Podstawą prawną do wykonywania powyższej dokumentacji „Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko / karta informacyjna przedsięwzięcia” jest ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawa – Prawo ochrony środowiska

 • Pozwolenia Zintegrowane wraz z raportem początkowym

Jest to dokumentacja skierowana do dużych zakładów przemysłowych eksploatujących instalacje i mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z reprezentowaniem Klienta przed organami administracji publicznej. Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

 • Dokumentacja w zakresie emisji do powietrza 

Dla firm, na terenie których następuje emisja do powietrza, opracowujemy wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłaszamy instalacje, które nie wymagają pozwolenia.

Podstawą prawną dla wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji jest – Prawo ochrony środowiska.

 • Dokumentacja wodnoprawna 

Sporządzamy kompleksowe wnioski w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Opracowujemy operaty wodnoprawne na:

 • szczególne korzystanie z wód,
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Podstawą prawną dla wniosków o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest ustawa – Prawo wodne.

 • Dokumentacja z zakresu gospodarki odpadami

W ramach oferowanej dokumentacji sporządzamy wnioski o:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Podstawą prawną dla wniosków z zakresu gospodarki odpadami jest ustawa o odpadach oraz ustawa – Prawo ochrony środowiska.

Oferowana przez nas usługa audytu środowiskowego ma wskazać obszary działalności, które znacząco wpływają na środowisko. Potwierdzi ona, że działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi, bądź wskaże, co należy poprawić, żeby być w zgodzie z obowiązującym prawem.Oferujemy zarówno kompleksowe, jak i sektorowe audyty środowiskowe.

Standardem naszych usług jest prowadzenie okresowych audytów środowiskowych (przynajmniej raz w roku) u Klientów nadzorowanych w ramach świadczonej usługi eko-outsourcingu. Usługa jest jest również świadczona jako jednorazowe zlecenie.

Aby zapewnić naszym Klientom kompleksowość usług, oferujemy również badania i pomiary, które prowadzimy we współpracy z wybranym, akredytowanym laboratorium. Ze względu na stałą współpracę oraz nadzór nad ponad 100 firmami możemy zaoferować najlepsze rozwiązania finansowe na rynku.

Oferujemy badania i pomiary z zakresu:

 • ścieków (substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego),
 • wody,
 • gleby,
 • powietrza,
 • odpadów.

Po analizie pobranych przez laboratorium próbek, Klient otrzymuje wyniki w postaci sprawozdania.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również takie usługi jak:

 • przygotowywanie indywidualnych rejestrów wymagań prawnych i ocen zgodności,
 • opracowywanie instrukcji postępowania z odpadami na wewnętrzne potrzeby Klientów,
 • przygotowywanie do kontroli WIOŚ oraz wsparcie w trakcie kontroli,
 • sporządzanie pism w imieniu Klientów, w zakresie interpretacji przepisów, kierowanych do różnych organów np. Ministerstwa Środowiska, WIOŚ,
 • wsparcie przy sporządzaniu pism np. w odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne WIOŚ,
 • przeprowadzanie szkoleń zamkniętych o tematyce: sporządzania sprawozdań, właściwego postępowania z odpadami.

Ponadto przygotowujemy różnorodne sprawozdania środowiskowe, jak na przykład:

 • raporty KOBiZE,
 • zbiorcze zestawienia o odpadach,
 • sprawozdania za korzystanie ze środowiska wraz z naliczaniem opłat,
 • sprawozdania w zakresie baterii i akumulatorów,
 • sprawozdania w zakresie SZWO i FGC (Baza Danych Sprawozdań ICHP).

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Usługi z zakresu ochrony środowiska świadczymy w ramach:

 • umów stałych,
 • umów na konkretne zadania – zlecenia jednorazowe.

Z największą starannością dopasowujemy zakres umowy do wymogów każdego Klienta. W ramach umowy stałej istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy na pojedynczą usługę.

Korzyści

Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją profesjonalnego podejścia do wszelkich problemów środowiskowych.

Dzięki współpracy z nami Klienci zyskują:

 • pewność, że obowiązki są realizowane przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin przemysłu, którzy spotykają się z różnymi problemami,
 • oszczędność kosztów przeznaczanych na utrzymywanie etatowych specjalistów i zapewnianie zastępstwa w przypadku ich absencji, a także innych kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy (gospodarka odpadami, obniżenie kosztów energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska),
 • kompleksowość usługi: od bezpłatnego audytu środowiskowego (w ramach nadzoru stałego) i przeprowadzenia badań, poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, wdrożenie projektu, prawidłowe i terminowe rozliczenie go z urzędami, po kontrolę jego realizacji oraz stały nadzór nad zmianami w prawie,
 • oszczędność czasu, który Klient musiałby przeznaczyć na śledzenie zmian w prawie, nadzór nad projektem i kontakt z organami administracji publicznej,
 • uniknięcie potencjalnych kar finansowych i problemów wynikających z nieprzestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska,
 • doradztwo wybitnych ekspertów z zakresu ochrony środowiska.

NASI EKSPERCI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Świadczymy usługi z zakresu ochrony środowiska w całej Polsce. Mając na uwadze tempo zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska, stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w cyklicznych szkoleniach i konferencjach.

 

 

Nasz doświadczony zespół składa się z pracowników zatrudnionych w centrali i w oddziałach.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów, do której należą:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/12/Grazyna-Kutla-ochrona-srodowiska-seka-pl.png
Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Analityka w ochronie środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. W SEKA S.A. odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie specjalistów ochrony środowiska oraz nadzór nad jakością ich pracy.

Kontakt: tel. 22 517 88 76 | kom. 501 534 984 | e-mail: grazyna.kutla@seka.pl


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/12/aleksander_florek_159x159.jpg
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.

 

Kontakt: tel. 32 700 22 36 | kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/12/Tomasz-Gurgul-ochrona-srodowiska-kontakt-seka-pl.png
Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada siedmioletnie doświadczenie pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem wniosków z zakresu ochrony środowiska (pozwolenia zintegrowane, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, wnioski i zgłoszenia z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, przeglądy ekologiczne).

 

Kontakt: kom. 512 376 354 | e-mail: tomasz.gurgul@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/07/Katarzyna-Oćwieja-mgr-ochrony-środowiska-SEKA-SA-oddz-Warszawa.jpg
Mgr Ochrony Środowiska ze specjalnością Prawo i Zarządzanie Środowiskiem. Absolwentka studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska. Audytor wewnętrzny ISO 14001, pełnomocnik ds. gospodarowania odpadami. Z SEKA S.A., oddział Warszawa związana od 2012 roku. Zajmuje się: doradztwem środowiskowym, audytami – identyfikacją wymagań prawnych oraz oceną zgodności,  przygotowywaniem  Klientów do kontroli środowiskowych, opracowywaniem dokumentacji w tym rejestrów wymagań prawnych oraz prowadzeniem stałych nadzorów w powierzonych do obsługi firmach. W SEKA S.A. odpowiedzialna jest również za biznesowy kontakt z potencjalnymi Klientami, w ramach nawiązania współpracy na płaszczyźnie outsourcingu środowiskowego, jednorazowych zleceń bądź szkoleń.

 

Kontakt: tel.22 517 88 64 | kom. 513 345 090 | e-mail: katarzyna.ocwieja@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/11/Hanna-Wrzesinska-Torun-Bydgoszcz-kontakt-seka-pl.png
Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zajmuje się prowadzeniem stałych nadzorów w firmach, doradztwem środowiskowym, opracowywaniem dokumentacji oraz sporządzaniem audytów środowiskowych.

 

Kontakt: tel. 56 640 20 37 | kom. 504 471 873 | e-mail: hanna.wrzesinska@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/01/Andrzej-Zgrajka-Warszawa-ochrona-srodowiska-kontakt-seka-pl.png
Jestem absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwach korporacyjnych. Zajmuję się doradztwem w zakresie ochrony środowiska i prawa chemicznego oraz sporządzaniem dokumentacji środowiskowej. Specjalizuję się w opracowywaniu kart charakterystyki substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH i polskimi przepisami dotyczącymi chemikaliów.

 

Kontakt: tel. 501 306 311 | e-mail: andrzej.zgrajka@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/02/Sylwia-Hil-Król-Kielce-kontakt-seka-pl-ochrona-srodowiska.png
Mgr inż. ochrony środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz absolwentka studiów podyplomowych BHP na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Posiada Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest pracownikiem SEKA S.A. od 2012 r. Zajmuje się prowadzeniem stałych nadzorów w firmach, doradztwem środowiskowym, opracowywaniem dokumentacji oraz sporządzaniem audytów środowiskowych. Ponadto odpowiada za kontakt handlowy z klientami, polegający na przygotowywaniu ofert i spotkań, uczestniczeniu w wizjach lokalnych.

 

tel. 41 230 98 55 | kom. 503 091 045 | e-mail: sylwia.hil@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2018/04/Agnieszka-Panek_159x159.jpg
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na kierunku ochrona środowiska. Ukończyła studia podyplomowe pn. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w systemach człowiek – środowisko” na Politechnice Wrocławskiej. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-EN/OHSAS 18001. Wieloletni pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, specjalizujący się w sprawach dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Aktualnie, realizuje zadania w zakresie prowadzenia stałych nadzorów w przedsiębiorstwach, doradztwa, przeprowadzania audytów środowiskowych, a także opracowywania dokumentacji, sporządzania raportów i sprawozdań.

 

Kontakt: kom. 515 030 770 | e-mail: agnieszka.panek@seka.pl

Ukończył Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Posiada 15-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji środowiskowej, obejmującej: pozwolenia zintegrowane, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza.
Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwent studiów podyplomowych GIS na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zajmuje się prowadzeniem stałych nadzorów w firmach, doradztwem środowiskowym, opracowywaniem dokumentacji oraz sporządzaniem audytów środowiskowych.

 

Kontakt: tel. 32 700 22 35 | kom.515 030 269| e-mail: maciej.czechowski@seka.pl

Absolwentka m. in.: Politechniki Rzeszowskiej na kierunku zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, UMCS w Lublinie na kierunku administracji. Od 2011 roku zajmuje się  ochroną środowiska w firmach produkcyjnych z branży obróbki metali, recyklingu i logistyki. Od lipca 2016 roku związana z Seka S.A. Oddział Rzeszów.  Prywatnie zajmuje się fotografią i podróżowaniem.

 

Kontakt: tel. 17 717 65 20| kom. 501 068 576 | e-mail: monika.oko@seka.pl

mgr ochrony środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest pracownikiem SEKA S.A. od 2012 r. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów środowiskowych oraz bieżącym doradztwem, sporządzaniem wybranej dokumentacji środowiskowej (np. wnioski dot. odpadów, operaty wodnoprawne), pełnieniem stałych nadzorów w ramach których opracowywane są odpowiednie sprawozdania. Ponadto odpowiada za kontakt handlowy z klientami, polegający na przygotowywaniu ofert i spotkań, uczestniczeniu w wizjach lokalnych.

 

Kontakt: tel. 12 203 19 24 | kom. 506 497 204 | e-mail: katarzyna.lucka@seka.pl

Absolwentka  Studiów doktoranckich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku BIOFIZYKA. Posiada jedenastoletnie doświadczenie pracy dotyczącej bhp i ochrony środowiska. Z SEKA S.A., oddział Łódź związana od 2009 roku. Zajmuje się sporządzaniem audytów, przygotowywaniem Klientów do kontroli środowiskowych, opracowywaniem dokumentacji oraz prowadzeniem stałych nadzorów w powierzonych do obsługi firmach.

 

Kontakt: tel. 501101417 | mail: monika.ogrodowczyk@seka.pl