Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Nowelizacja ustawy o elektromobilności, wprowadzona dnia 2 grudnia 2021 r., stanowi krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacji elektromobilności w Polsce. Dotychczasowa infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych nie zawsze nadążała za dynamicznym wzrostem liczby samochodów tego typu na drogach. Dlatego też wprowadzenie nowych przepisów, nakładających obowiązki na duże przedsiębiorstwa*, jest kluczowe dla dalszego rozwoju elektromobilności w kraju.

Nowe obowiązki dużych przedsiębiorstw

Nowe zapisy ustawy kierują się w stronę stymulowania inwestycji w infrastrukturę ładowania. Zgodnie z nimi, właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych, posiadający co najmniej 10 miejsc postojowych, muszą dostosować swoje obiekty do potrzeb elektromobilności. Szczególną uwagę należy zwrócić na duże przedsiębiorstwa, które są kluczowymi graczami w procesie zmiany infrastruktury.

Do 1 stycznia 2025 r. duże przedsiębiorstwa muszą zainstalować co najmniej jeden punkt ładowania na swoim parkingu, jeśli mają więcej niż 20 miejsc postojowych.

Wprowadzenie takich przepisów nie tylko zachęca do ekologicznego podejścia do transportu, ale także pozwala na rozwój rynku elektromobilności w Polsce. Wzrost liczby punktów ładowania sprzyja większej akceptacji społecznej dla samochodów elektrycznych, zmniejsza bariery w zakresie ich użytkowania i przyczynia się do ograniczenia emisji spalin.

Nowoprojektowane obiekty

Kolejnym ważnym punktem nowelizacji jest konieczność zapewnienia infrastruktury ładowania w nowo projektowanych i budowanych budynkach niemieszkalnych, które mają więcej niż 10 stanowisk postojowych. Ta zmiana w prawie sprawia, że elektromobilność staje się elementem uwzględnianym już na etapie planowania inwestycji. Jest to istotne, gdyż infrastruktura ładowania powinna być integralną częścią każdego nowoczesnego budynku, zapewniając wygodę użytkownikom oraz promując ekologiczne rozwiązania transportowe.

Budynki remontowane i przebudowywane

Ponadto, nowe przepisy obejmują także budynki poddawane remontom lub przebudowie po dniu 24 grudnia 2021 r. Jest to ważny krok w kierunku adaptacji istniejącej infrastruktury do nowych potrzeb związanych z elektromobilnością. Dzięki temu modernizowane obiekty będą bardziej przyjazne środowisku i przygotowane na rosnącą liczbę pojazdów elektrycznych na drogach.

Promocja elektromobilności

Wniosek jest jasny – nowelizacja ustawy o elektromobilności wprowadza istotne zmiany, które mają na celu promowanie zrównoważonego rozwoju oraz popularyzację elektromobilności w Polsce. Kluczową rolę odgrywają tutaj duże przedsiębiorstwa, które mają szansę stać się liderami w tworzeniu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Działania podejmowane obecnie będą miały dalekosiężne konsekwencje dla środowiska naturalnego oraz przyszłości mobilności w Polsce.

* Podmioty posiadające status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

Źródło: Zmiana ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2021.2269

Najbliższe szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline