SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Sprawozdania za Odpady

Nowelizacja ustawy o odpadach dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji  odpadów w bazie danych (BDO) oraz w formie papierowej do 30 czerwca 2020 r. Do tego też dnia przedsiębiorcy mają czas na złożenie sprawozdań odpadowych za 2019 r.

Dzisiaj, 31 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy zyskali dodatkowy czas oraz na złożenie sprawozdań odpadowych – do 30 czerwca. Dotychczas dokumenty te należało składać do 31 marca następnego roku za rok poprzedni. Sprawozdania za 2019 r. są pierwszymi, które należy składać elektronicznie za pomocą BDO. Dlatego zdecydowano się przedłużyć okres ich przedkładania.

Również do końca czerwca przedłużony czas na rejestrację do bazy BDO. Do 30 czerwca 2020 r. może równolegle prowadzić ewidencję w BDO oraz w formie papierowej, o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r. wystawione dokumenty w formie papierowej należy wpisać do systemu BDO.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której następuje awaria po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. Dopuszcza się wówczas wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej. Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy przedsiębiorcy będą zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji w BDO nie później, niż w terminie 30 dni.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!