SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zasady bezpieczeństwa pożarowego

Zasady bezpieczeństwa pożarowego powinien poznać każdy pracownik przedsiębiorstwa lub instytucji, dla której świadczy pracę w ramach swojego zatrudnienia. Zaznajomienie z przepisami ppoż. odbywa się, co do zasady, pod

czas obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp.

Zgodnie z  § 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. nr 109, poz. 719) pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz sposobami postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

Problematyka bezpieczeństwa pożarowego omawiana jest z reguły podczas szkolenia w dziedzinie bhp, którego szczegółowe zasady określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Ramowe programy wstępnych szkoleń bhp dla wszystkich kategorii pracowników zawierają zagadnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podczas ogólnego instruktażu bhp omawiane są tematy: „Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru” oraz „Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy”. Podczas tego instruktażu pracownik powinien poznać:

  • potencjalne źródła zagrożeń pożarowych,
  • instrukcję postępowania na wypadek pożaru,
  • zasady ewakuacji,
  • zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w firmie, w której pracuje.

Podczas stanowiskowego szkolenia bhp problematykę ochrony ppoż. porusza się pod warunkiem,  że w procesach produkcyjnych w firmie stosowane są materiały niebezpieczne pożarowo.

Źródło: https://www.pip.gov.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!