SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Samolot to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Według statystyk odbywa się ok. 37,8 mln lotów rocznie, a wskaźnik wypadków to jeden wypadek na 2,52 mln lotów! Zgodnie z danymi o wypadkach, to nawet chodzenie jest bardziej niebezpieczne, niż podróż samolotem.

Biorąc pod uwagę statystyki, to w ubiegłym roku tylko na polskich drogach zginęło ponad 2800 osób. Natomiast, jak podaje portal  Aviation Safety Network, w historii lotnictwa rok 2018 był jednym z najbezpieczniejszych – w 15 katastrofach samolotów pasażerskich zginęło 556 osób. Z kolei najbezpieczniejszym rokiem w dziejach cywilnej komunikacji lotniczej był rok 2017, kiedy to w 10 katastrofach życie straciły 44 osoby.

Bezpieczeństwo lotów

Nad bezpieczeństwem podróży powietrznej czuwa sztab ekspertów, od mechaników, przez kontrolerów lotu po wykwalifikowanych pilotów.

 1. Technika

Zanim samolot wystartuje to pilot i pracownik lotniska dokładnie sprawdzają maszynę i jeżeli pojawi się choć mała wątpliwość co do stanu technicznego samolotu, a usterka nie zostanie naprawiona, to samolot nie wystartuje.  Ponadto, zgodnie z przepisami, samolot, który lata regularnie, średnio co dwa miesiące w hangarze poddawany jest kontroli, a raz na 5 lat odbywa się szczegółowy przegląd, który  trwa ok. 2 miesięcy.

 1. Kontrola lotów

Kontrolerzy lotu czuwają nad bezpieczeństwem lotów na ziemi. To oni wytyczają kurs pilotom, wydają zgody na start i lądowanie. Jeśli zachodzi taka konieczność —zmieniają też kurs lotu.

 1. Pilot

Pilotem samolotu pasażerskiego może zostać osoba, która przeszła szczegółowe badania lekarskie i odbyła długie szkolenie. Podczas szkolenia pilot powinien wylatać min. 3 tysiące godzin, czyli bardziej obrazowo – ok. 125 dni i nocy. Zatem jest to doświadczona osoba.

Jak unikać zagrożeń w podróży?

Niebezpieczne sytuacje mogą się przytrafić bez względu na to, jaki środek transportu wybierzemy. Przypominamy o kilku ważnych zasadach:

 • zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, zwłaszcza na dworcach lotniczych czy też podczas dojazdu na lotnisko w środkach komunikacji publicznej;
 • staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek i neseserów;
 • miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy. Jeżeli masz przy sobie większą gotówkę, to nie trzymaj jej w jednym miejscu;
 • cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty przechowuj w „bezpiecznych” miejscach;
 • nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu z otoczeniem – przestępcy mogą to wykorzystać;
 • bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości w podróży;
 • sprawdź czy do bagażu nie zabrałeś niebezpiecznych przedmiotów lub substancji – o wykładnię tego pojęcia zawsze możesz zwrócić się jeszcze przed spakowaniem do przewoźnika;
 • nie przyjmuj do przewozu paczek, bagaży innych osób;
 • jeśli jesteś osobą palącą, pamiętaj, aby zarezerwować miejsce w samolocie w sekcji dla palących. Palenie papierosów w innym niż wyznaczone miejsce jest zabronione, dotyczy to również toalet (zwłaszcza podczas rejsów, w których obowiązuje zakaz palenia tytoniu) – w toaletach zainstalowane są automatyczne gaśnice i czujki dymu;
 • dokładnie zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa (umieszczona jest ona w kieszeni poprzedzającego fotelu) i uważnie wysłuchaj prezentowanych przez personel pokładowy zasad bezpiecznego zachowania i zasad postępowania na wypadek nagłego zdarzenia;
 • zwróć uwagę na umiejscowienie wyjść awaryjnych;
 • w przypadku, gdy zauważysz jakiekolwiek niepokojące zjawisko, bezzwłocznie poinformuj o tym personel pokładowy;
 • bagaż podręczny umieść pod siedzeniem lub w specjalnie do tego przygotowanej górnej półce bagażowej;
 • w przypadku wystąpienia zagrożenia dokładnie wypełniaj polecenia personelu pokładowego.

Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt w najbliższej jednostce Policji.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!