SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Bezpieczny wypoczynek zimowy

13 stycznia br. rozpoczęła się pierwsza tura ferii zimowych. O to, by były beztroskie, wesołe, a przede wszystkim bezpieczne, powinni zadbać rodzice, którym z pomocą wychodzi Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jej zadaniem jest nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym nad formami wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty.

GIS zapewnia, że inspektorzy skontrolują zgłoszone ośrodki. Oceniane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży dotyczące m.in:

  • stanu czystości pomieszczeń;
  • dostępu do środków utrzymania higieny osobistej (ciepłej wody, mydła, ręczników);
  • sposobu zapewnienia opieki medycznej;
  • stanu sanitarnego bloku żywienia, warunków przechowywania żywności, jej jakości zdrowotnej;
  • stanu czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.

Każdy rodzic, który ma wątpliwości co do wypoczynku dziecka może uzyskać szczegółowe informacje na temat organizatora oraz miejsca wypoczynku na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej  https://wypoczynek.men.gov.pl. Ponadto problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku może zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Patent na bezpieczne ferie

Oprócz działań nadzorczych GIS opublikowało też ulotkę, która ma na celu podnieść świadomość rodziców i dzieci na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii.

Pamiętaj:

  • Wychodząc na zewnątrz ubieraj się stosownie do pogody. Nie wychodź z domu głodny – uczucie sytości zwiększy odporność na odczucie zimna.
  • Na nartach zjeżdżaj tylko na oznakowanych trasach. Nie przywiązuj sanek do auta itp. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni. Na łyżwach ślizgaj się tylko w wyznaczonych miejscach.
  • Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź, pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

Ulotka do pobrania tutaj: Patent-na-bezpieczne-ferie

Źródło: https://gis.gov.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej