SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zasady bezpieczeństwa na stoku

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pozwala uniknąć poważnych wypadków zarówno w pracy, jak też poza nią. Sporty zimowe charakteryzują się dużym ryzykiem kontuzji, dlatego podczas jazdy na nartach, snowboardzie lub sankach należy bezwzględnie przestrzegać ustalonych reguł bezpieczeństwa.

Wybierając się na stok należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach: kondycja, ubiór, sprzęt. Odpowiednie przygotowanie jest konieczne, ponieważ w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo i na pewno pozwoli zmniejszyć ryzyko kontuzji i urazów.

10 reguł FIS

Międzynarodowa Federacja Narciarska już w 2002 roku opublikowała tzw. Kodeks reguł, który należy uważać za idealny wzór postępowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego miłośnika sportów zimowych.

  1. Szacunek dla innych. Zachowuj się w taki sposób, aby nie narażać na niebezpieczeństwo innych osób.
  2. Kontrola prędkości. Dostosuj swoją prędkość i sposób jazdy do swoich osobistych umiejętności oraz do panujących warunków terenowych, śniegowych i pogodowych, a także do natężenia ruchu.
  3. Wybór trasy. Jadąc z tyłu wybierz swoją trasę w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo innych osób.
  4. Wyprzedzanie. Możesz wykonać manewr wyprzedzania, pod warunkiem, że wyprzedzana osoba ma wystarczająco dużo miejsca na wykonanie wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów.
  5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku. Wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musisz spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że możesz to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
  6. Zatrzymywanie się na trasie. O ile nie jest to absolutnie konieczne, należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu należy jak najszybciej opuścić stok.
  7. Podchodzenie i schodzenie na nogach. Wspinając się lub schodząc należy trzymać się boku zbocza.
  8. Przestrzeganie znaków. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich znaków i oznaczeń tras.
  9. Pomoc przy wypadkach. W razie wypadku każdy winien udzielić poszkodowanym pomocy.
  10. Obowiązek ujawnienia tożsamości. Bez względu na to, czy jesteś świadkiem, sprawcą czy poszkodowanym  powinieneś podać swoje dane osobowe.

Warto wiedzieć, że w razie wypadku, nieprzestrzeganie tych reguł może skutkować pociągnięciem sprawcy do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Źródło: https://assets.fis-ski.com/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej