SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W przekonaniu ponad połowy Polaków największym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ogrzewanie domów.

Jedynie co trzeci badany podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia związane z jakością powietrza w miejscu jego zamieszkania. Tak wynika z badania przeprowadzonego w okresie październik-listopad w 2019 r. dla Ministerstwa Środowiska.

Celem badania było poznanie stanu wiedzy, poziomu świadomości i postaw mieszkańców Polski względem jakości powietrza.

Źródła zanieczyszczeń

Ponad połowa badanych uznała ogrzewanie domów za czynnik najbardziej zanieczyszczający powietrze. Na drugim miejscu najczęściej pojawiały się emisje z pojazdów (61,2%), zaś na trzecim, jako czynnik w najmniejszym stopniu zanieczyszczający powietrze – przemysł (59,4%).

Co powoduje zjawisko smogu?

89,5% badanych wskazało, że zjawisko smogu jest związane przede wszystkim z zanieczyszczeniem powietrza przez samochody, a 89,1% przez gospodarstwa domowe w sezonie zimowym. Zdaniem co drugiego respondenta (51,4%) do powstawania smogu przyczyniają się samochody w sezonie letnim. Najmniej, blisko 1 na 10 Polaków jako źródło zanieczyszczenia wskazał gospodarstwa domowe w sezonie letnim.

Działania na rzecz ochrony własnego zdrowia

Tylko co trzeci Polak podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia związanego z jakością powietrza. Tak deklarują osoby w średnim wieku – pomiędzy 35 a 59 r.ż. (34,8%-36,1%) oraz z wykształceniem wyższym (48,3%). Działania tego typu częściej podejmują również mieszkańcy dużych miast, powyżej 200 tys. mieszkańców.

Działania, jakie Polacy podejmują najczęściej to:

  • śledzenie komunikatów dotyczących stanu powietrza – 70,4%;
  • ograniczanie czasu przebywania na powietrzu podczas alarmu smogowego – 43,6%;
  • zamontowanie w domu filtrów – 25,1%;
  • noszenie maseczki – 11,5%.

Działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń

Co trzeci Polak podjął osobiście działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Najczęstsze formy to:

  • 71,7% korzysta z komunikacji publicznej/chodzi pieszo/jeździ rowerem;
  • 57,2% stara się nie używać samochodu poruszając się po mieście;
  • 54,1% zmieniło system ogrzewania domu;
  • 52,7% wymieniło domowy sprzęt AGD/RTV na energooszczędny;
  • 38,0% ociepliło budynek;
  • 24,6% kupiło samochód niskoemisyjny.

Ponad połowa badanych 56,9 nie podjął żadnego działania mającego na celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Najczęstszym powodem jest przekonanie, że to rząd lub samorząd powinien podejmować takie działania (47,5%). Co czwarta osoba nie wierzy, że może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Na odpowiedź „nie zanieczyszczam powietrza” wskazało 12,0% odpowiadających, a na brak czasu – 9,8%, Ponadto, co piąta osoba przyznała, że nie wie co mogłaby zrobić w tym celu.

Badanie zrealizowano na tysiącosobowej, reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski.

Źródło: https://www.gov.pl

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności