SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła na ostatnim posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP dane dotyczące wypadków przy pracy. Ukazują one, że co szósty wypadek przy pracy jest wynikiem niewłaściwego przygotowania pracownika i braku instruktażu. Powodem tego są słabej jakości szkolenia bhp.

Dane PIP wyglądają następująco: od 2016 r. do pierwszego półrocza 2019 r. zanotowano 1,2 tys. wypadków przy pracy spowodowanych m.in. nieprawidłowym przeszkoleniem pracowników i przygotowaniem ich do pracy. W wyniku czego poszkodowanych zostało 1,3 tys. osób, w tym 173 poniosło śmierć, a 484 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Jak przekonuje Jakub Chojnicki, dyrektor departamentu nadzoru i kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, są to poszkodowani, którzy nie posiadali wiedzy ze względu na brak należytego przeszkolenia. I dodaje, że być może, jeśli szkolenie odbyłoby się prawidłowo – tym wypadkom by nie ulegli.

Dlaczego tak się dzieje?

Zdarza się, że pracodawcy korzystają z niskiej jakości usług szkoleniowych w tym zakresie. Często liczy się tylko to, by w papierach wszystko się zgadzało.

Ostatnie zmiany w przepisach Kodeksu pracy też nie poprawiły stanu rzeczy. Zgodnie z art. 2373 § 22 K.p. szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne).

W związku z powyższym ok. 5 mln pracowników pozbawiono możliwości odświeżenia informacji z zakresu bhp, w tym też udzielania pierwszej pomocy.

Tylko certyfikowane jednostki szkoleniowe

Rada ochrony pracy postuluje o wprowadzenie zmian, które miałyby na celu poprawienie tej sytuacji. Chodzi o to, by jednostki szkoleniowe były certyfikowane oraz by prowadzić ich rejestr. Pozwoli na lepszą kontrolę firm szkoleniowych, a tym samym zapewni większe bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom. Nie tylko na papierze.

SEKA S.A. jest certyfikowaną jednostką edukacyjną w CIOP-PIB i już od wielu lat stawia na jakość swoich szkoleń.Doświadczeni eksperci prowadzą szkolenia w sposób interesujący i angażujący, a wdrożony system jakości zgodny z ISO 9001:2015 potwierdza wysokie standardy działania.

Źródło: https://gazetaprawna.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej