SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Niska jakość szkoleń przyczyną wypadków

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła na ostatnim posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP dane dotyczące wypadków przy pracy. Ukazują one, że co szósty wypadek przy pracy jest wynikiem niewłaściwego przygotowania pracownika i braku instruktażu. Powodem tego są słabej jakości szkolenia bhp.

Dane PIP wyglądają następująco: od 2016 r. do pierwszego półrocza 2019 r. zanotowano 1,2 tys. wypadków przy pracy spowodowanych m.in. nieprawidłowym przeszkoleniem pracowników i przygotowaniem ich do pracy. W wyniku czego poszkodowanych zostało 1,3 tys. osób, w tym 173 poniosło śmierć, a 484 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Jak przekonuje Jakub Chojnicki, dyrektor departamentu nadzoru i kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, są to poszkodowani, którzy nie posiadali wiedzy ze względu na brak należytego przeszkolenia. I dodaje, że być może, jeśli szkolenie odbyłoby się prawidłowo – tym wypadkom by nie ulegli.

Dlaczego tak się dzieje?

Zdarza się, że pracodawcy korzystają z niskiej jakości usług szkoleniowych w tym zakresie. Często liczy się tylko to, by w papierach wszystko się zgadzało.

Ostatnie zmiany w przepisach Kodeksu pracy też nie poprawiły stanu rzeczy. Zgodnie z art. 2373 § 22 K.p. szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne).

W związku z powyższym ok. 5 mln pracowników pozbawiono możliwości odświeżenia informacji z zakresu bhp, w tym też udzielania pierwszej pomocy.

Tylko certyfikowane jednostki szkoleniowe

Rada ochrony pracy postuluje o wprowadzenie zmian, które miałyby na celu poprawienie tej sytuacji. Chodzi o to, by jednostki szkoleniowe były certyfikowane oraz by prowadzić ich rejestr. Pozwoli na lepszą kontrolę firm szkoleniowych, a tym samym zapewni większe bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom. Nie tylko na papierze.

SEKA S.A. jest certyfikowaną jednostką edukacyjną w CIOP-PIB i już od wielu lat stawia na jakość swoich szkoleń.Doświadczeni eksperci prowadzą szkolenia w sposób interesujący i angażujący, a wdrożony system jakości zgodny z ISO 9001:2015 potwierdza wysokie standardy działania.

Źródło: https://gazetaprawna.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!