SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć pracowników przed skutkami transmisji SARS-CoV-2. W tym celu powinien zapewnić rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące na bazie alkoholu oraz dystans między pracownikami 1,5. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego dystansu – wprowadza też przyłbice, maseczki lub ścianki odgradzające pracownika od klienta.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 792.) określa przypadki, w których należy używać środków ochrony indywidualnej.

Czy są sytuacje, w których obowiązek zasłaniania ust i nosa nie ma zastosowania?

Tak, art. 18 ust. 2 ww. Rozporządzenia stanowi, że pracownicy nie muszą zasłaniać usta i nos w przypadku:

  • wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby, która bezpośrednio obsługuje interesantów;
  • kierowania środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, ale jedynie w sytuacji, gdy miejsce pracy kierowcy jest oddzielone od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
  • sprawowania kultu religijnego podczas jego sprawowania.

Warto jednak nadmienić, że wymienione sytuacje dotyczą wyłączenie pracowników. Osoby, które odwiedzają miejsca publiczne w celu zakupów, lub skorzystania z usług, nadal mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (do odwołania).

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca w myśl § 7. Pkt. 7, ust. 3 Rozporządzenia ma obowiązek zapewnienia:

  • osobom zatrudnionym (niezależnie od podstawy zatrudnienia) rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk;
  • odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanych czynności w danym zakładzie pracy (jeżeli pracodawca zapewnia wymagany dystans między stanowiskami, to nie ma obowiązku wprowadzania maseczek lub innych środków ochrony ust i nosa);
  • pracownikom, którzy pracują w obsłudze klienta i mają z nim bezpośrednią styczność: szyb ochronnych, barier odległościowych, przyłbic ochronnych, gogli lub maseczek ochronnych.


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej