SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Czy wypalenie zawodowe jest chorobą?

Wypalenie zawodowe nadal nie jest chorobą i lekarze nie  będą wystawiać z tej okazji zwolnień lekarskich. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w ubiegłym roku doprecyzowała definicję wypalenia, którą wpisała do Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Zgodnie z nią wypalenie to obecnie syndrom, który wynika z przewlekłego stresu w pracy, z którym nie można sobie skutecznie poradzić.

WHO dostrzegło problem wypalenia zawodowego już kilka lat temu i wpisało go do Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako czynnik wpływający na stan zdrowia lub wymuszający kontakt z opieką medyczną. Wypalenie było przypisane do kategorii: problemy w radzeniu sobie z trudnościami życia, ale nie było tam precyzyjnej informacji o tym, że wypalenie musi wynikać, czy być powiązane z pracą zawodową.

W najnowszej klasyfikacji chorób – ICD-11(2019) wypalenie nadal nie jest klasyfikowane jako choroba, jednak została doprecyzowana jego definicja i przypisanie do podkategorii problemów wynikających z pracy zawodowej.

Obecnie wypalenie jest charakteryzowane przez trzy wymiary:

  1. wyczerpanie lub brak energii,
  2. cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy,
  3. zmniejszone poczucie własnej skuteczności.

Ważne jest to, że w obecnym brzmieniu wypalenie odnosi się jedynie do kontekstu zawodowego i nie powinno być stosowane do opisywania doświadczeń z innych obszarów życia.

Czy lekarze mogą wystawiać L4 na wypalenie zawodowe?

Przepisy w Polsce zakładają, że lekarz może wystawić zwolnienie tylko w przypadku choroby, która uniemożliwia wykonywanie pracy. Wypalenie, w myśl klasyfikacji chorób ICD-11, chorobą nie jest. Obecna doprecyzowana definicja ma pomóc lekarzom oraz specjalistom zarządzania ludźmi dostrzegać objawy wypalenia i walczyć z nimi zanim przerodzą się w poważniejsze problemy.

Źródło: https://rynekpracy.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej