SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Czy wypalenie zawodowe jest chorobą?

Wypalenie zawodowe nadal nie jest chorobą i lekarze nie  będą wystawiać z tej okazji zwolnień lekarskich. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w ubiegłym roku doprecyzowała definicję wypalenia, którą wpisała do Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Zgodnie z nią wypalenie to obecnie syndrom, który wynika z przewlekłego stresu w pracy, z którym nie można sobie skutecznie poradzić.

WHO dostrzegło problem wypalenia zawodowego już kilka lat temu i wpisało go do Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako czynnik wpływający na stan zdrowia lub wymuszający kontakt z opieką medyczną. Wypalenie było przypisane do kategorii: problemy w radzeniu sobie z trudnościami życia, ale nie było tam precyzyjnej informacji o tym, że wypalenie musi wynikać, czy być powiązane z pracą zawodową.

W najnowszej klasyfikacji chorób – ICD-11(2019) wypalenie nadal nie jest klasyfikowane jako choroba, jednak została doprecyzowana jego definicja i przypisanie do podkategorii problemów wynikających z pracy zawodowej.

Obecnie wypalenie jest charakteryzowane przez trzy wymiary:

  1. wyczerpanie lub brak energii,
  2. cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy,
  3. zmniejszone poczucie własnej skuteczności.

Ważne jest to, że w obecnym brzmieniu wypalenie odnosi się jedynie do kontekstu zawodowego i nie powinno być stosowane do opisywania doświadczeń z innych obszarów życia.

Czy lekarze mogą wystawiać L4 na wypalenie zawodowe?

Przepisy w Polsce zakładają, że lekarz może wystawić zwolnienie tylko w przypadku choroby, która uniemożliwia wykonywanie pracy. Wypalenie, w myśl klasyfikacji chorób ICD-11, chorobą nie jest. Obecna doprecyzowana definicja ma pomóc lekarzom oraz specjalistom zarządzania ludźmi dostrzegać objawy wypalenia i walczyć z nimi zanim przerodzą się w poważniejsze problemy.

Źródło: https://rynekpracy.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności