SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wypadkom w szkołach i przedszkolach ulega ponad 1% osób przebywających pod opieką tych placówek. Według informacji opublikowanych przez CIOP-PIB  w ciągu ostatnich 6 lat szkolnych (2010/11-2015/16) wypadkom ciężkim uległo 1269 osób, a  188 osób zmarło.  Dane te wskazują na potrzebę poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej to dyrektorzy szkół i placówek oświatowych  mają obowiązek co najmniej raz w roku dokonania kontroli warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, a także określenia kierunków ich poprawy.

Ważną czynnością, jaką powinni wykonać dyrektorzy placówek wraz z powołanym przez siebie zespołem to zidentyfikować a następnie zlikwidować „słabe punkty”, zaplanować metody prewencyjne, oszacować koszty i czas potrzebne do realizacji takich działań.

Pomocnym narzędziem do identyfikacji „słabych punktów” są opracowane na podstawie kontroli w ponad 30 placówkach szkolnych listy kontrolne (lista kontrolna do pobrania tutaj), które wykazały, że najwięcej „słabych punktów” występuje:

 • na terenie przyszkolnym (22%),
 • w salach, pracowniach i pomieszczeniach warsztatowych (14%),
 • w budynkach wewnątrz szkoły (13%).

Działania naprawcze

Następnym etapem jest wprowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa:

 • eliminowanie zagrożeń lub ich źródeł, poprzez np. zapewnienie odpowiedniej stateczności przyrządom gimnastycznym i meblom szkolnym;
 • separowanie od stref zagrożenia, np. zamykanie nieużywanych pomieszczeń;
 • stosowanie technicznych oraz organizacyjnych środków ochrony zbiorowej, np. ogrodzeń, barierek, pokryw otworów, osłon, etc.;
 • pilnowanie, by zwłaszcza podczas zajęć z WF dzieci miały obuwie o dobrej przyczepności do podłoża oraz, w zależności od rodzaju zajęć kasków i różnego typu ochraniaczy kończyn lub stawów.
 • znakowanie miejsc lub stref niebezpiecznych, np. niskich przejść, niewidocznych ogrodzeń, czy znajdujących się na przejściu słupów żółtoczarnymi pasami.
 • informowanie wszystkich potencjalnie narażonych na niebezpieczeństwo o niewyeliminowanych zagrożeniach.

Źródło: CIOP-PIB

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!