Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze oraz zagwarantować, że są one zawsze czyste i gotowe do użycia. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić usług pralniczych dla odzieży roboczej, pracownik może wykonać te czynności samodzielnie. Warunkiem takiego postępowania jest wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie poniesionych kosztów.

Wysokość ekwiwalentu

Należy pamiętać, że ekwiwalent za pranie odzieży powinien uwzględniać rzeczywiste koszty poniesione przez pracownika, takie jak środki piorące, woda, prąd, a także czas i praca własna pracownika. Pracodawca ma obowiązek ustalić wysokość tych kosztów oraz zweryfikować ich wiarygodność. Przepisy nie precyzują konkretnego sposobu ustalania kwoty ekwiwalentu. W praktyce przedsiębiorcy często ustalają jednorazową stawkę i regularnie wypłacają ją pracownikowi (np. co miesiąc, kwartał). Kwota może ulec zmianie jedynie w przypadku wzrostu kosztów, takich jak wydatki na wodę czy środki czystości.

Rozliczanie ekwiwalentu

Z powodu ustalonej stałej metody wyliczania ekwiwalentu przez pracodawcę, pracownik nie musi stale dokumentować swoje wydatki związane z praniem odzieży. Niemniej jednak, powinien być świadomy, że pracodawca może przeprowadzić kontrolę sposobu czyszczenia odzieży oraz monitorować właściwe wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel.

Dodatkowo, pracodawca ma obowiązek prowadzić osobno dla każdego pracownika kartę ewidencji wypłat ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży i obuwia ochronnego.

Rozliczenie ekwiwalentu z fiskusem

Zgodnie z aktualnymi przepisami, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży stanowi dochód pracownika wynikający z zatrudnienia. Jednakże, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia dotyczącego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, taki dochód nie podlega opodatkowaniu, jeśli jest to rzeczywista kwota poniesiona przez pracownika na utrzymanie czystości odzieży roboczej. Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z ekwiwalentu za pranie są również zwolnione z podatku dochodowego, o ile odzwierciedlają rzeczywisty koszt poniesiony przez pracownika.

W przypadku przedsiębiorców, ekwiwalenty wypłacane pracownikom, jeśli są rzetelnie uzasadnione, stanowią koszty uzyskania przychodów. Nie ma przepisów, które wyłączyłyby te wydatki z kosztów podatkowych. Oznacza to, że jeśli ekwiwalent za pranie odzieży służy osiągnięciu przychodów lub zabezpieczeniu źródła przychodów, w miesiącu wypłaty podlegają one zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: poradnikpracodawcy.pl

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline