SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Elektroniczna ewidencja odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja i sprawozdawczość będzie się odbywała wyłącznie za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W tym celu należy uzyskać wpis do Rejestru BDO.


Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) została uruchomiona w styczniu 2018 r. w celu rejestracji podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości, co zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Każdy przedsiębiorca, który:

  • wytwarza, zbiera, przetwarza lub transportuje odpady,
  • wprowadza na rynek: produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie lub akumulatory,

powinien sprawdzić czy jego działalność wymaga rejestracji w bazie. W tym celu należy wejść na stronę www.bdo.mos.gov.pl i odpowiedzieć na kilka pytań.

By zarejestrować się w bazie należy pobrać ze strony wniosek, uzupełnić go i złożyć we właściwym dla siedziby firmy lub miejscu zamieszkania urzędzie marszałkowskim.

Sankcje karne

Wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach podlegają obowiązkowi rejestracji. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek.

Przedsiębiorcom, którzy są zobowiązani do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, ale działają niezgodnie z przepisami grożą sankcje karne.

Kara aresztu albo grzywny:

  • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
  • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru.

Administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł

  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru,
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

Administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

  • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO.

☎️ Serdecznie zapraszam do współpracy w zakresie ochrony środowiska Kontakt: Aleksander Florek Koordynator ds. ochrony środowiska kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!