SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Użycie sztucznych ogni

Fajerwerki, petardy, rakiety czy sztuczne ognie są nieodłącznym elementem zabawy sylwestrowej. Są to wyroby pirotechniczne, a ich sprzedaż, przechowywanie i użytkowanie jest uregulowane prawnie. Nieodpowiednie obchodzenie się z tymi wyrobami może nieść za sobą konsekwencje zdrowotne oraz prawne.

Obecnie prawo w Polsce zezwala na używanie wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych wyłącznie w jedną noc – z 31 grudnia na 1 stycznia. W inne dni jest to zakazane, chyba że zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydał właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jak podają statystyki policyjne, w noc sylwestrową dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Najczęstszą przyczyną nieszczęśliwych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie tych wyrobów oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Pamiętaj, wybuchająca petarda, którą trzymasz w dłoni może spowodować oparzenia rąk i twarzy, a także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.

Zasady bezpieczeństwa

  1. Dzieci pod żadnym pozorem nie powinny odpalać fajerwerków!
  2. Czytaj instrukcje i postępuj zgodnie z tym, co jest zalecane przez producenta.
  3. Wybierz odpowiednie miejsce, takie w którym nikomu nie stanie się krzywda i  niczego nie zniszczysz.
  4. Zachowaj bezpieczną odległość, podaną w instrukcji.
  5. Nie pochylaj się nad ładunkiem, stań z boku i trzymaj źródło ognia w wyciągniętej ręce.
  6. Będąc w stanie nietrzeźwym lub w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalaj petard.
  7. Jeżeli petarda, pomimo odpalenia nie eksplodowała, nie wolno do niej podchodzić.
  8. Zapewnij bezpieczne schronienie dla czworonożnych przyjaciół, dla nich wybuch petard to ogromny stres.
  9. Jeżeli zdarzy się wypadek natychmiast wezwij służby ratownicze: pogotowie, straż pożarną.

Sprzedaż zgodna z prawem

Art. 139 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214) ustala, że ten, kto sprzedaje osobom niepełnoletnim wyłączone spod koncesjonowania wyroby pirotechniczne lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Źródło: http://www.policja.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej