SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Partnerstwo strategiczne Health and Safety Publcations Ltd z liderem polskiego rynku usług BHP – firmą SEKA S.A.

W dniach 5-8 czerwca 2019 firma Health and Safety Publications Ltd prezentowała się na targach … organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Była to doskonała okazja do przeprowadzenia badań sondażowych polskiego rynku oraz prezentacji materiałów i pomocy dydaktycznych z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.

Health and Safety Publications Ltd stała się prekursorem wydawnictw związanych ze szkoleniami BHP i liderem tego segmentu w Irlandii. Wszystko dzięki wysokiej jakości, różnorodności produktów oraz atrakcyjnym cenom.

Warto zaznaczyć, że w w samej Irlandii sprzedaż tego typu książek przekroczyła 1 500 000 sztuk. Oprócz Irlandii Health and Safety Publications Ltd zaznaczama swoją silną obecność w Wielkiej Brytanii, kilku krajach Europy oraz krajach spoza Unii Europejskiej. Klientami są przede wszystkim firmy związane z rynkiem szkoleń BHP, uczelnie, agendy rządowe, a także klienci indywidualni.

Podręczniki, o których mowa, pełnią funkcje dydaktyczne podczas szkoleń oraz jako materiały do utrwalenia wiedzy. Dodatkową zaletą jest możliwość personalizacji okładek, dzięki czemu instruktorzy zyskują świetne narzędzie marketingowe do promocji swoich firm.

Profesjonalizm wydawnictw został dostrzeżony przez specjalistów i instruktorów BHP. Dowodem tego jest współpraca z liderem rynku branży BHP – SEKA S.A. Współpraca dotyczy popularyzacji i edukacji tematyki bezpieczeństwa, a co za tym idzie pomocy w dotarciu do potencjalnych odbiorców w Polsce. Jak twierdzi Marek Szepietowski Managing Director Health and Safety Publications Ltd cyt.: „To dla nas, firmy z polskimi korzeniami, powód do dumy i radości.”

Health and Safety Publications Ltd. rozpoczęła działalność w 2005 roku i należy do Marka Szepietowskiego, obywatela polskiego i jego irlandzkiej żony Rose. Marek, który ma wykształcenie BHP, dostrzegł lukę na rynku jakości, profesjonalnego materiału szkoleniowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Marek i Rose, pracujący w  w Rathcoole, Co. Cork, zaprojektowali, opublikowali i wydrukowali swój pierwszy podręcznik szkoleniowy na temat obsługi ręcznej, który był ogromnym sukcesem.

Więcej na: hspublications.ie


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, outsourcingu szkoleń i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!