SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W dniach 10 – 11 czerwca 2019r. w krakowskim hotelu Qubus odbędzie się IV Forum Pelletu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum będzie „pellet w dobie transformacji energetycznej”. Jest to bez wątpienia najważniejsza impreza branży w Polsce, w której dotychczas wzięło udział ponad 500 gości z kraju i zagranicy. Cała branża w jednym miejscu!

Kierunki unijnej polityki energetyczno-klimatycznej jasno wskazują na wiodącą rolę OZE. Czyste spalanie, poprawa jakości powietrza, alternatywne wobec paliw konwencjonalnych źródła energii – nie są to tylko hasła, ale konkretne cele, które mamy do zrealizowania w Polsce. Zwiększenie wykorzystania pelletu zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i instalacje przemysłowe wpisuje się w plan gospodarki niskoemisyjnej. Dlatego będziemy zabiegać o obecność na konferencji przedstawicieli rządu i samorządów. Chcemy pokazać, także na przykładzie państw europejskich, w jaki sposób prawo wpływa na zwiększenie konsumpcji pelletu i jakie ma to przełożenie na ochronę środowiska – mówi Maciej Kosiński z Biomass Media Group, organizator IV Forum Pelletu.

Tegoroczna Edycja

Podobniej jak w czasie wcześniejszych edycji konferencję otworzy podsumowanie minionego roku, który dla branży pelletu w Europie nie był łatwy. W trakcie pierwszej sesji uczestnicy zatrzymają się nad kwestiami takimi jak:

 • Rynek pelletu w Polsce na tle Europy i świata
 • Czarne praktyki producentów czystego paliwa – fałszerstwa na rynku
 • Surowiec z Białorusi, Ukrainy i Rosji – szansa czy zagrożenie?
 • Jak zdobyć i utrzymać klienta w dobie rosnącej konkurencyjności na rynku
 • pelletu? Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów

Kolejne sesje poświęcone będą następującym tematom:

 • Krajowy rynek pelletu – problemy, szanse, wyzwani
 • Technologia w centrum uwagi – najnowsze rozwiązania technologiczne dla producentów pelletu
 • Produkcja pelletu – od surowca po produkt do sprzedaży

Pierwszy dzień Forum zakończy panel dyskusyjny podsumowujący omawiane zagadnienia. Drugi dzień forum w całości będzie poświęcony na warsztaty z zarządzania produkcją w fabryce pelletu.

IV Forum Pelletu to niepowtarzalna okazja by zapoznać się z najnowszymi trendami w branży, wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Formuła wiedza + biznes powoduje, że Forum to jedyna taka impreza w Polsce, która jednoczy całą branżę. Zarejestruj się już teraz:

Rejestracja

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!