SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kongres Biogazu – Patronat Medialny SEKA S.A.

Czwarta edycja największego w Polsce spotkania branży biogazowej organizowana przez spółkę Biomass Media Group odbędzie się 16 i 17 września w Poznaniu. Po raz kolejny konferencja zgromadzi przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora biogazowego, przetwórców rolno – spożywczych, przedstawicieli administracji samorządowej oraz analityków rynku energii. Tegoroczny Kongres odbywa się pod hasłem „od odpadów do energii”.


Kongres Biogazu odbędzie się 16 września 2019 r. w Hotelu Mercure w Poznaniu. 17 września uczestnicy wydarzenia będą mieli wyjątkową okazję zwiedzenia biogazowni rolniczej III generacji. Dwudniowa konferencja zgromadzi jak co roku ponad 160 profesjonalistów sektora biogazowego: właścicieli działających instalacji, inwestorów planujących budowę biogazowni, technologów i kierowników biogazowni oczyszczalnianych i składowiskowych, ale także przedstawicieli branży rolnej, spożywczej i mięsnej oraz samorządowców i reprezentantów ministerstw zainteresowanych rozwojem sektora biogazowego.

Serdecznie zapraszam do współpracy w zakresie ochrony środowiska Kontakt: Aleksander Florek Koordynator ds. ochrony środowiska kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl

Od odpadów do energii

Hasłem tegorocznego Kongresu Biogazu jest „od odpadów do energii”. – Wykorzystanie odpadów biodegradowalnych do produkcji energii to trend, który obserwujemy od wielu lat w Europie Zachodniej. Czas, żebyśmy te dobre praktyki przenieśli na polski grunt. To się już zresztą dzieje – w podpoznańskim Suchym Lesie pracuje biogazownia przetwarzająca bioodpady z terenu gminy. A potencjał jest ogromny, szczególnie w dużych aglomeracjach, gdzie ilość śmieci do przetworzenia rośnie z roku na rok – podkreśla Maciej Roik z Biomass Media Group. – Możliwościom energetycznego wykorzystania bioodpadów, jak również osadów ściekowych, poświęciliśmy cały blok tematyczny. Pokażemy uczestnikom sprawdzone rozwiązania technologiczne i przykłady instalacji, które już w Polsce pracują, wpisując się w model gospodarki cyrkularnej – dodaje Jolanta Kamińska z „Magazynu Biomasa”.

Czy biogazowni się opłaca?

Praktyczny i przydatny charakter Kongresu potwierdza co rok duże zainteresowanie uczestników tematami systemów wsparcia dla producentów biogazu, nowych przepisów prawnych warunkujących działanie biogazowni czy optymalizacji pracy instalacji. W tym roku zagadnienia cen referencyjnych, aukcji oraz premii kogeneracyjnej poprowadzą eksperci z BTK Legal. – Będziemy rozmawiać także o tym, w jaki sposób poprawić ekonomikę biogazowni poprzez m.in. optymalizację pracy instalacji. Tu kluczowy jest m.in. dobór substratów, ale też właściwe zagospodarowanie ciepła – mówi Jolanta Kamińska. Dla dużych przedsiębiorstw przetwórczych czy mięsnych biogaz jest nie tyle możliwością, ale wręcz koniecznością. Szczególnie w kontekście zagospodarowania odpadów, ale też polityki zrównoważonego rozwoju – podkreślają organizatorzy Kongresu.

Biogaz w Wielkopolsce

Nieprzypadkowo tegoroczna konferencja odbędzie się w Poznaniu. Tu działa jeden z najważniejszych naukowych ośrodków biogazowych w Polsce pod kierownictwem prof. Jacka Dacha, tu realizowany będzie w najbliższych latach program produkcji wodoru z biogazu. W położonej pod Poznaniem Przybrodzie  swoje oficjalne otwarcie będzie miała niebawem ukończona już biogazownia rolnicza III generacji. – Mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat Wielkopolska stanie się liderem jeśli chodzi o produkcję biogazu i biometanu. Zainteresowanie władz samorządowych tym obszarem oraz planowane inwestycje potwierdzają, że biogazowe serce będzie biło tu, w rolniczej Wielkopolsce. Mamy doskonałe, polskie i zagraniczne technologie, prężne ośrodki naukowe, media oddane tej tematyce, świadomych rolników i przede wszystkim wolę lokalnych polityków – deklaruje Maciej Kosiński, wiceprezes zarządu Biomass Media Group.

Nowości IV Kongresu Biogazu

Uczestnicy Kongresu Biogazu z Polski i zagranicy doceniają, poza solidną dawką wiedzy, także biznesowy wymiar konferencji. Zorganizowane w ramach wydarzenia minitargi pozwalają gościom zapoznać się z ofertą dostawców technologii i usług dla biogazowni. – W jednym miejscu pokażemy rozwiązania technologiczne, urządzenia i komponenty kluczowe dla instalacji biogazowej. Zaplanowaliśmy także stoisko „Finansowanie biogazowni” oraz nowość – bezpłatny dyżur prawny i technologiczny dla biogazowników, którzy w trakcie konferencji będą mogli skonsultować swoje wątpliwości z ekspertami – podkreśla Maciej Kosiński.

Drugi dzień Kongresu to wizyta studyjna w biogazowni rolniczej III generacji w Przybrodzie. Zastosowana tam technologia pozwala na większy uzysk biogazu, co przekłada się na lepszą wydajność instalacji i tym samym oczekiwane zwroty inwestycji. Podczas wizyty pojawi się temat bardzo ciekawej i zasadnej ekonomicznie „biogazowni szczytowej”, bowiem instalacja w Przybrodzie jako pierwsza w Polsce jest gotowa na takie rozwiązanie.

– Kongres Biogazu to spotkanie inwestorów, praktyków, analityków rynku OZE w Polsce, przedsiębiorców i managerów. Wyjątkowa okazja do rozmów na temat aktualnych problemów, szans i wyzwań sektora biogazowego, dyskusji eksperckich, wymiany wiedzy i doświadczeń. W Poznaniu nie może zabraknąć nikogo, komu zależy na rozwoju branży OZE w Polsce – podkreśla Maciej Kosiński.

Zachęcamy do udziału w IV Kongresie Biogazu objętym patronatem medialnym SEKA S.A.

Więcej informacji: magazynbiomasa.pl/kongres-biogazu

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej