SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracodawca ma względem pracowników bardzo dużo obowiązków wynikających z ustaw i regulacji prawnych. Jednym z takich wymogów jest przeciwdziałanie mobbingowi, które najczęściej jest realizowane przez opracowanie i wdrożenie wewnętrznej polityki antymobbingowej.

Takie działania bez wątpienia są dla pracodawcy korzystne. Jednak jak skutecznie je prowadzić i jak powinna wyglądać procedura antymobbingowa?

Przede wszystkim, jak twierdzi Joanna Koczaj-Dyrda, radca prawny, specjalistka ds. mobbingu, procedura antymobbingowa powinna być tak skonstruowana, wdrożona i nadzorowana w zakładzie pracy, by pracownicy nie bali się z niej skorzystać. Powinna być przejrzysta, zapewniająca rzeczywiste prawa skarżącego, czyli domniemanej ofiary.

Nie może być tak, że na czele Komisji Antymobbingowej stoi mobber lub osoba z nim zaprzyjaźniona. Bądź, że pracownik, który się skarży – jeszcze zanim Komisja Antymobbingowa zakończy pracę – jest wyrzucany z pracy albo nie ma wglądu do akt, nie wie, co w nich jest, a na koniec Komisja arbitralnie informuje, że mobbingu nie stwierdzono. To nie jest ochrona. Ochrona ma być przejrzysta, tak jak jest w sądzie – tłumaczy radca.

Dobry pracodawca, który nie chce być narażony na utratę dobrego imienia, może i powinien reagować, gdy pojawia się problem interpersonalny. Sam powinien zadbać o wyeliminowanie mobberów. Nie może lekceważyć żadnych sygnałów – zwłaszcza, gdy ktoś składa skargę.

Warto też pamiętać, że w takich sytuacjach należy wykorzystać mediacje, które niestety często są niedoceniane.

Z kolei osobom, które doświadczają mobbingu, Joanna Koczaj-Dyrda radzi, by reagowały, walczyły, nie dały się zniszczyć, nie uciekały, nie czekały aż to się skończy, bo się nie skończy, nie chowały głowy w piasek, ale walczyły o siebie. Nie wolno milczeć.

Źródło: https://www.portalbhp.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej