SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Nie trać czasu! Skorzystaj z okazji! Letnie szkolenie w Bielsku-Białej – Specjalista ds. kadr i płac – certyfikacja zawodu. Zdobądź kwalifikacje, które otworzą przed tobą nowe możliwości. Specjalista ds. kadr i płac to zawód przyszłości. Początek szkolenia już 5 sierpnia.

Certyfikat

Celem szkolenia organizowanego przez oddział SEKA S.A. w Bielsku-Białej jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu klasyfikowanego z godnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 jako:

– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307

Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające minimum wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie specjalisty ds. płac. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę jak i do tych, którzy chcą zdobyć nowy pożądany na ryku pracy zawód.

Zakres

Szkolenie składać się będzie z dwóch modułów. Pierwszy kadrowy, na który przewidziano 72 godziny dydaktyczne oraz pałacowy trwający 32 godziny dydaktyczne.

Moduł kadrowy obejmuje:

 1. Podstawy prawne i funkcjonowanie
 2. Podstawy świadczenia pracy
 3. Czas pracy i urlopy
 4. Obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych
 5. Obowiązki pracowników i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy
 6. Świadczenia socjalne

Moduł płacowy obejmuje:

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 2. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno – prawnych
 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Program Płatnik – warsztaty przy komputerach.

Szkolenie zakończone zostanie czterogodzinnym egzaminem.

Wielkim atutem naszego szkolenia jest forma, na którą składają nie tylko wykłady, ale również warsztaty, które pozwolą na praktyczne przyswojenie zdobytej wiedzy.

Przeczytaj więcej i zarejestruj się już teraz:

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!