SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Z satysfakcją informujemy, że kampania społeczna Centralnego Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Organizowana pod hasłem „MODA NA BEZPIECZEŃSTWO” przeprowadzona przez firmę Faraone Poland i Fundację Kultury Bezpieczeństwa w Zakładzie Aktywności Zawodowej dobiegła końca.

Głównym celem było podniesienie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakości życia oraz promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i w życiu pozazawodowym człowieka. Udało się nam osiągnąć wyznaczone cele dzięki zaangażowaniu wielu firm i instytucji, które wsparły naszą akcję..

Dzięki komorze dymowej dostarczonej przez Spółkę Gaz -System S.A symuląjącej warunki pożarowe uczestnicy kampanii Mody na Bezpieczeństwo mogli na własnej skórze doświadczyć jak czuje się człowiek w zadymionym pomieszczeniu. Uświadomić sobie jak ważne są zanki BHP I PPOŻ, które w bezpieczny sposób umożliwiają nam odnalezienie drogi ewakuacyjnej. Dziękujemy Spółce GAZ-SYSTEM S.A. za to doświadczenie oraz za edukacyjne zabawy i konkursy jakie przeprowadziła w czasie tego spotkania.

Pierwszej pomocy uczyli nas wykfalifikowani specjaliści z Goleniowskiego WOPR a także z firmy ADPLA, która dodatkowo zapoznała nas z obsługą defibrylatora. Uczestnicy kampanii mieli okazję zrozumieć jak ważna jest ochrona dłoni. Firmy Alfa i Omega zaprezentowały jak je pielęgnować i odpowiednio chronić z użyciem past i płynów do mycia rąk oraz kremów ochronno – pielęgnacyjnych. Firma Ejendals uświadomiła nam wszystkim że inwestycje w wysokiej jakości produkty do ochrony dłoni i stóp skutkują zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy, poprawą frekwencji pracowników oraz większą produktywnością. Hasło tegorocznej kampanii to Moda na Bezpieczeństwo dlatego nie mogło zabraknąć pokazu mody. Modelami byli członkowie Zzakładu Aktywizacji Zawodowej z Goleniowa , którzy prezentowali odzież ochronną firmy DuPont (kombinezony) a także kurtki i spodnie firmy PPHU Europol.

Lekcji na tematindywidualnych środków ochrony układu oddechowego udzieliła Spółka Filter Service. Zajmuje się ona badaniami laboratoryjnymi i produkcją materiałów filtracyjnych.
W kampanii wzięła udział również firma SIA Abrasives Polska Sp. z o.o. – światowy lider dostarczający bezpieczne rozwiązania dla przemysłu i budownictwa w zakresie materiałów ściernych. a Wsparła nas również firmaTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. produkująca kadłuby, pokłady, podłogi do łodzi żaglowych i motorowych. Firma KDI spółka z o.o. uświadomiła nam, że w budownictwie nadrobniejsze prace wymagają bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Opowidziała również o swoich wymaganiach pod kątem BHP i PPOŻ .
Mamy nadzieję, że uczestnicy kampanii MODA NA BEZPIECZEŃSTWO zrozumieli jak ważny jest Przemysł 4.0 i wysoki poziom bezpieczeństwa w pracy.. Organizator przedsięwzięcia dosłownie i w przenośni stanął na wysokości zadania. Firma Faraone Poland zaprezentowała nam najbezpieczniejsze, najnowocześniejsze sprzęty do pracy na wysokości dedykowanez dla budownictwa, przemysłu a także do robót konserwatorskich. Faraone Poland i Fundacja Kultury Bezpieczeństwa wiedzą jak ważne jest dbanie w pracy o poziom obciążenia psychofizycznego dlatego w trakcie Kampanii Moda na Bezpieczeństwo nie zabrakło relaksu, który zapewnił nam występ zespołu coverowego. Czas umilał nam również goleniowski Teatr Brama. Swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przekazywali nam strażacy z PSP Goleniów. Wielkie podziękowania nalezą się dla przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie i Gminy Goleniów, którzy wspierali nas merytorycznie. Bez wątpienia i bez grama skromności uważamy, że cel kampanii „Moda na Bezpieczeństwo Centralnego Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego” został całkowicie spełniony w trakcie realizacji wyżej opisanego wydarzenia.

Wierzymy, że tego typu działaniami, przy wsparciu naszych partnerów medialnych – SEKA S.A i miesięcznik ATEST OCHRONA PRACY zachęcimy większe grono osób do promowania kultury bezpieczeństwa.

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresu outsourcingu oraz bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 email michal.sekunda@seka.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!