SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kimball – Ludzie, Klienci, Wspólnota i Zysk

KiImball Elektronics to firma produkująca wyroby medyczne i elektroniczne dla branż: motoryzacyjnej, przemysłowej i związanej z bezpieczeństwem publicznym. Wytwarzanie produktów dla tak wymagających odbiorców jest niezwykle trudne. Konieczne jest  zastosowania metod, które gwarantują najwyższą jakość. Firma uzyskuje to dzięki strategii, w skrócie określaną słowami: Ludzie, Klienci, Wspólnota i Zysk.

To ludzie tworzą naszą firmę

To ludzie tworzą naszą firmę tak brzmią pierwsze słowa Wartości Podstawowych KiImball Elektronics. Budowanie świadomości, że jakość produktów wytwarzanych przez firmę bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo użytkowników ma niebagatelne znaczenie. W zakładzie kładzie się duży nacisk na to by wykrywać wszystkie potencjalne wady produktu już we wczesnych etapach produkcji.

Dla Kimball Electronics równie ważna jak wytwarzanie bezpiecznych produktów jest dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy. W ramach wspierania inicjatyw pracowniczych każdy może zgłosić pomysł „o mało co”. W minionym roku zgłoszono 552 pomysłów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. W tym 400 należało do pracowników produkcji i magazynów. W efekcie tych działań firma została uhonorowana nagrodą  w kategorii rozwiązań technicznych w 46 Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ideę społecznej odpowiedzialności biznesu Kimball Electronics realizuje poprzez szeregu inicjatyw.

Bierzemy udział w różnych kampaniach społecznych związanych z bezpieczeństwem pracy. Obecnie jest to kampania „Moda na bezpieczeństwo” organizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i Państwowy Instytut Badawczy. W ramach tej kampanii nasz zespół składający się z przedstawicieli BHP i działu personalnego przygotował szereg różnych aktywności i plakatów pod hasłem W pracy/Po pracy – ubierz się w bezpieczeństwo.”
Powiedział Kamil Silski Główny Specjalista ds. BHP, Kimball Electronics Poland.

Firma organizuje między innymi aktywności sportowe swoich pracowników, zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, przygotowuje różnego rodzaju atrakcje w czasie pikników dla dzieci pracowników mające na celu edukację ekologiczną już od najmłodszych lat. Kimball jest również organizatorem dni zdrowia w czasie, których pracownicy mogą nieodpłatnie skorzystać z różnych badań profilaktycznych.

Zakład mieszczący się w Tarnowie Podgórnym stanowi jedynie część koncernu, którego oddziały rozsiane są po całym świecie. Co roku pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo z różnych filiach Kimball spotykają się w celu wymiany doświadczeń we wdrażaniu dobrych praktyk. Koncern nie poprzestaje na tym – analogiczna wymiana dokonywana jest z innymi partnerskimi przedsiębiorstwami.

 

Materiał jest także umieszczony na platformie wydawniczej, przyjaznej do czytania treści na smartfonie, zobacz poniżej:


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl.


W cyklu DOŚWIADCZENIE, opisaliśmy już kilka bardzo ciekawych case study działań SEKA S.A. ze swoimi klientami, do których należą największe światowe marki:

Shell – interweniuj, przestrzegaj, szanuj Więcej…

 

 

AMREST – Quick service & casual dining Więcej…

 

 

Rolls-Royce – organizator pracy bezpiecznej Więcej…

 

 

DHL – „O mały włos” Więcej…

 

 

PROSAVE.pl – Życie chronione wiedzą Więcej…


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności