Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Rozwój technologiczny istotnie wpływa na przemiany zachodzące na rynku pracy, co jest widoczne przede wszystkim w rosnącym zapotrzebowaniu pracodawców na nowe kompetencje i kwalifikacje. Ten trend dotyczy zarówno obecnych jak i przyszłych pracowników. Jakie umiejętności są obecnie wymagane przez przedsiębiorców oraz jakie będą potrzebne w przyszłości? Odpowiedzi na te pytania zawarte są w raporcie pod tytułem „Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w kontekście zmian gospodarczych”, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

Nowe wyzwania zawodowe

Z raportu wynika, że przedsiębiorcy szczególną wagę przywiązują do rozszerzenia umiejętności cyfrowych u swoich obecnych pracowników. Zauważalne jest, że rzadziej oczekują, iż pracownicy samodzielnie zdobędą te kompetencje. Rozwój nowoczesnych technologii wywołuje rewolucyjne zmiany w oczekiwaniach pracodawców wobec personelu.

Praktyka przekwalifikowania nowych pracowników pod kątem kompetencji cyfrowych, czyli „reskilling”, jest rzadko stosowana przez pracodawców. Preferowaną strategią jest zatrudnianie nowych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, które natychmiast odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstwa.

Z raportu wynika także, że nowe wyzwania zawodowe wynikają z dynamicznych zmian na rynku pracy. Ich skuteczne przekonanie wymaga połączenia różnorodnych kompetencji, które wzajemnie się uzupełniają, umożliwiając efektywne wykonywanie obowiązków. Kluczową rolę odgrywa odpowiednie dopasowanie kompetencji pracowników do nowych stanowisk. Wymaga to współpracy między osobami o różnych umiejętnościach i wiedzy, co pozwoli na osiągnięcie sukcesu w realizacji nowych zadań.

Jak zapobiegać deficytom kompetencji?

Aby zapobiec deficytom kompetencji cyfrowych przedsiębiorcy powinni:

 • na bieżąco aktualizować opisy stanowisk pracy oraz oferty pracy z uwzględnieniem zmian w oczekiwaniach wobec kompetencji pracowników;
 • budować i rozwijać wewnętrzną kulturę uczenia się i ciągłego rozwoju kompetencji;
 • oferować szkolenia dopasowane do zmieniających się trendów. Powinny one być aktualne i obejmować najnowsze technologie;
 • bliżej współpracować z uczelniami w zakresie tworzenia programów studiów;
 • zbierać i gromadzić dane dotyczące zapotrzebowania na konkretne kompetencje w celu analizowania dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy;
 • zatrudniać osoby z różnych grup społecznych oraz wprowadzać odpowiednie programy integracyjne, które pozwolą na wykorzystanie potencjału wszystkich pracowników.
Zapotrzebowanie na kompetencje w krótkim okresie

Wyodrębniono grupę umiejętności cyfrowych, które już teraz są kluczowe dla większości firm. W obszarze ogólnych umiejętności cyfrowych pięć umiejętności uznanych za kluczowe to:

 • umiejętność dostrzegania zagrożeń cyfrowych (na przykład prób wyłudzenia informacji),
 • umiejętność komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (na przykład e-mail, komunikatory, wideokonferencje, portale społecznościowe),
 • umiejętność filtrowania istotnych informacji oraz krytycznej oceny ich wiarygodności,
 • umiejętność ochrony i zabezpieczania danych w środowiskach cyfrowych (na przykład wykorzystanie pakietów oprogramowania antywirusowego, szyfrowania dysków firmowych),
 • umiejętność poszukiwania danych i treści w środowiskach cyfrowych (zwłaszcza Internet).
Zapotrzebowanie na kompetencje w średnim okresie

Raport wskazuje, na podstawie opinii pracodawców, grupę umiejętności cyfrowych, których znaczenie wzrośnie do 2026 roku. Są to:

 • w obszarze ogólnym: umiejętności dostrzegania zagrożeń cyfrowych oraz ochrony danych w środowisku cyfrowym, integracji danych pochodzących z różnych źródeł oraz filtrowania informacji i krytycznej oceny ich wiarygodności (ponad 75 spośród 103 przedsiębiorstw);
 • w obszarze ogólnym: umiejętność budowania zaangażowania i motywowania członków zespołu, umiejętność równoczesnej pracy na plikach w chmurze, umiejętność planowania i organizacji pracy zdalnej zespołu oraz własnej (ponad 60 spośród 103 przedsiębiorstw);
 • w obszarze wykorzystania nowych narzędzi opartych na AI (Sztuczna inteligencja) / IoT (Internet rzeczy): umiejętność zasilania systemów AI dobrymi danymi wejściowymi, umiejętność włączania wygenerowanych przez AI treści do własnej pracy twórczej oraz umiejętność wykorzystania AI do poprawy efektywności pracy (ponad 70 spośród 103 przedsiębiorstw).

Źródło zielonalinia.gov.pl

Najbliższe szkolenia komputerowe

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline