Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

outsourcing kadrowo-płacowy rachunkowośćOutsourcing kadrowo-płacowy

SEKA S.A. dynamicznie się rozwija, wspierając klientów w skomplikowanym procesie prowadzenia przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji. Oferta firmy jest bardzo szeroka są w niej oprócz usług związanych z BHP, ochroną ppoż czy środowiska, również kompleksowe usługi kadrowo-płacowe.

 


Skontaktuj się już teraz, aby sprawdzić jakie oszczędności i korzyści możesz uzyskać

tel: 22 517 88 23, 22 517 88 48

e-mail: kadryplace@seka.pl

Sprawdź wszystkie korzyści ze współpracy z nami!

Obsługą tą zajmują się pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. W razie po-jawienia się trudności w zakresie stosowania przepisów, co obecnie ma miejsce, biorąc pod uwagę złożoność wielu przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, nasi pracownicy korzystają z merytorycznego wsparcia prawników Działu Prawnego SEKA S.A. Ponadto w razie nowelizacji przepisów osoby te są uczestnikami naszych szkoleń. Warto zaznaczyć, że SEKA S.A. przeszkoliła dotychczas w Polsce ponad 18 tys. pracowników zajmujących się obsługą HR. Kompleksowość naszych usług polega na tym, że podejmujemy się wspierać naszych klientów, począwszy od zatrudnienia pracownika, a kończąc na jego ewentualnym zwolnieniu. W tym drugim przypadku jesteśmy przygotowani do reprezentacji naszego zleceniodawcy przed sądem w razie pojawienia się sporu wynikającego ze stosunku pracy.

Na czym polega wsparcie w obszarze usług kadrowo-płacowych, które firma SEKA S.A. może realizować na rzecz klientów?

Oferujemy elastyczne rozwiązania, dopasowane do indywidualnych wymogów. Klienci mogą wybrać zintegrowany pakiet usług (pełen outsourcing kadrowo-płacowy) lub indywidualnie wybrać między outsourcingiem funkcji personalnej lub naliczania płac. Oferujemy także pakiet usług dodatkowych. Podstawowe czynności w poszczególnych pakietach to:– w zakresie administracji kadr:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników klienta,
 • przygotowywanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących stan zatrudnienia,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej – sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników,
 • rozliczanie czasu pracy i absencji,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie klienta podczas inspekcji i kontroli,

– w zakresie administracji płac:

 • naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klienta, przygotowywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, GUS, US, PFRON,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby rachunkowości i zarządu,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • archiwizacja dokumentacji,– w zakresie dodatkowych usług kadrowych:
 • audyt, tworzenie oraz modyfikacja wewnątrzorganizacyjnych przepisów prawa pracy,
 • audyt dokumentacji personalnej,
 • sporządzanie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz deklaracji PIT-4R sprzed okresu obowiązywania umowy.

Firma zbudowała swój potencjał w oparciu o usługi dot. BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. Jakie korzyści będzie odnosił ze współpracy klient,gdy zdecyduje się na wykorzystanie Państwa do-świadczenia również w obszarze usług kadrowo-płacowych?

Współpraca z SEKA S.A. pozwala naszym klientom koncentrować się na optymalnym zarządzaniu firmą i przynosi im wymierne korzyści w postaci:

 • redukcji kosztów związanych z utrzymaniem dotychczasowych stanowisk pracy,
 • redukcji wydatków na dokształcanie personelu, oprogramowanie systemów kadrowo-płacowych, porady prawne,
 • ochrony przed negatywnymi konsekwencjami nie-oczekiwanej absencji personelu,
 • gwarancji profesjonalnego oraz efektywnego wykonywania usług,
 • zapewnienia ciągłości świadczenia usług na równym poziomie jakościowym,
 • korzystania z rozległej wiedzy i bogatego doświadczenia naszych specjalistów z dziedziny prawa pracy, podatków,
 • redukcji ryzyka w wyniku przeniesienia odpowiedzialności na SEKA S.A.,
 • możliwości skorzystania z internetowego panelu pracowniczego, który umożliwi klientowi stały dostęp do danych pracowników.

Czujemy się odpowiedzialni za biznes naszych klientów. Mamy świadomość, że opóźnienia w przelewach lub niewywiązanie się z powierzonych nam obowiązków, może mieć skutki prawne dla naszych klientów, a dla nas oznacza odpowiedzialność finansową.

Posiadają Państwo zespół doświadczonych specjalistów z zakresu kadr i płac, ale również dział prawny. Czy tego typu interdyscyplinarność obsługi klienta to podstawa sukcesu w dzisiejszym środowisku biznesowym?

W odróżnieniu od oferty innych firm specjalizujących się w obsłudze kadrowo-płacowej posiadamy własny Dział Prawny, który od ponad 18 lat świadczy dla pracodawców z całej Polski doradztwo z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, tak aby było ono profesjonalnym wsparciem dla biznesu. W ramach stałego doradztwa prawnego nasz zespół przygotowuje projekty dokumentów, opinie i analizy, a także pomaga w interpretacji przepisów prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.Przeprowadzamy również na zlecenie klienta audyt prawa pracy, podczas którego dokonujemy kompleksowej oceny stosowania i przestrzegania prawa pracy wraz z wnioskami zmierzającymi do wprowadzenia rozwiązań i regulacji, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i interesem pracodawcy.Biorąc pod uwagę tak bogate doświadczenie zespołu Działu Prawnego, nasi specjaliści obsługujący danego klienta w zakresie usługi kadrowo-płacowej w każdym momencie mogą zwrócić się do nich z prośbą o wyjaśnienie najmniejszej wątpliwości.

Jakie są trendy w Polsce, Europie czy na świecie dotyczące usług kadrowo-płacowych? Jak firma, instytucja czy organizacja powinna przygotowywać się do zmian jakie z pewnością w tym obszarze będą następować?

Usługi kadrowo-płacowe z roku na rok zyskują na popularności. Z pewnością, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej i USA, liczba przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu jest nadal mniejsza. Można właściwie powiedzieć, że większość firm z kapitałem zagranicznym korzysta z outsourcingu kadrowo-płacowego lub go przynajmniej rozważa. Ale także w Polsce rynek usług outsourcingowych dynamicznie się rozwija. Złożyło się na to wiele czynników. Wśród najważniejszych na pewno należy wymienić coraz większą otwartość polskich przedsiębiorców. Do Polski docierają zachodnie trendy, a przedsiębiorcy coraz śmielej decydują się na korzystanie z tego typu usług oraz darzą firmy świadczące usługi kadrowo-płacowe coraz większym zaufaniem. W dużej mierze to zasługa większej wiedzy o tego typu działaniach oraz pomyślnej ich realizacji. Innym powodem dla którego usługi kadrowo-płacowe zyskują na popularności, jest polskie prawo. Złożoność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy przysparzają przedsiębiorcom wielu problemów. Przeniesienie odpowiedzialności na zewnętrznego dostawcę oraz uwolnienie od wysiłku związanego z aktualizacją wiedzy o przepisach często stanowi ważny argument przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takiej usługi. Na stały wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi wpływają także docenione już przez klientów korzyści płynące z outsourcingu: redukcja kosztów oraz skupienie się na podstawowej, kluczowej dla klientów działalności.

ROZMAWIAŁ: Maciej Mazerant z Elżbietą Zadrożną dyrektor finansową SEKA S.A.

Elżbieta Zadrożna Członek Zarządu ds. Finansowych

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, kierunek finanse i rachunkowość przedsiębiorstw (2010), 2-letnie studia magisterskie. Wcześniej ukończyła studia licencjackie, na wydziale Ekonomii i Zarządzania, kierunek finanse i rachunkowość przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach. W 2014 ukończyła  Podyplomowe Studia Rachunkowości  Finansowej w świetle polskich i międzynarodowych  standardów rachunkowości.
Od 1996  zatrudniona w firmie SEKA S.A., początkowo jako księgowa, od 2001 roku główna księgowa/prokurent, a od 2015 roku Członek Zarządu ds. Finansowych. W latach 1989-1995  pracowała  w Banku PKO S.A.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA KADROWO-PŁACOWE


edukacja bhp


#OutsourcingKadrowoPłacowy #HR #Zarządzanie #HumanResources #Outsourcing #Kadry #Płace #ZUS #ZFŚS #PFRON #GUS #US #UrządSkarbowy #Dokumentacja #AktaOsobowe #SEKA #SEKASA #Księgowość #Przepisy #Świadczenia #Finanse #UrządSkarbowy #KadryiPłace #Kadrówka #Prawo #Wynagrodzenia #Zatrudnienie #Biznes #Przedsiębiorca #Przedsiębiorstwo #StartUp #GreenField #Frenczajz #Franchise #ObsługaKsięgowa #KsięgowośćDlaFirm #DoradztwoFinansowe #Finanse #Pieniądze #Oszczędność #Oszczędności #HumanResources #ZasobyLudzkie #rachunkowość