×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

outsourcing kadrowo-płacowy rachunkowośćOutsourcing kadrowo-płacowy

SEKA S.A. dynamicznie się rozwija, wspierając klientów w skomplikowanym procesie prowadzenia przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji. Oferta firmy jest bardzo szeroka są w niej oprócz usług związanych z BHP, ochroną ppoż czy środowiska, również kompleksowe usługi kadrowo-płacowe.


Skontaktuj się już teraz aby sprawdzić jakie oszczędności i korzyści możesz uzyskać

Elżbieta Zadrożna Dyrektor finansowa SEKA S.A.
outsourcing kadrowo-płacowy22 517 88 23, 22 517 88 48 kadryplace@seka.pl

🇬🇧 ŚWIADCZYMY TAKŻE OBSŁUGĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM 🇬🇧


Obsługą tą zajmują się pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. W razie po-jawienia się trudności w zakresie stosowania przepisów, co obecnie ma miejsce, biorąc pod uwagę złożoność wielu przepisów prawa pracy i rabat 20% outsourcing kadrowo-płacowyubezpieczeń społecznych, nasi pracownicy korzystają z merytorycznego wsparcia prawników Działu Prawnego SEKA S.A. Ponadto w razie nowelizacji przepisów osoby te są uczestnikami naszych szkoleń. Warto zaznaczyć, że SEKA S.A. przeszkoliła dotychczas w Polsce ponad 18 tys. pracowników zajmujących się obsługą HR. Kompleksowość naszych usług po-lega na tym, że podejmujemy się wspierać naszych klientów, począwszy od zatrudnienia pracownika, a kończąc na jego ewentualnym zwolnieniu. W tym drugim przypadku jesteśmy przygotowani do reprezentacji naszego zleceniodawcy przed sądem w razie pojawienia się sporu wynikającego ze stosunku pracy.

Na czym polega wsparcie w obszarze usług kadrowo-płacowych, które firma SEKA S.A. może realizować na rzecz klientów?

Oferujemy elastyczne rozwiązania, dopasowane do indywidualnych wymogów. Klienci mogą wybrać zintegrowany pakiet usług (pełen outsourcing kadrowo-płacowy) lub indywidualnie wybrać między outsourcingiem funkcji personalnej lub naliczania płac. Oferujemy także pakiet usług dodatkowych. Podstawowe czynności w poszczególnych pakietach to:– w zakresie administracji kadr:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników klienta,
 • przygotowywanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących stan zatrudnienia,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej – sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników,
 • rozliczanie czasu pracy i absencji,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie klienta podczas inspekcji i kontroli,

– w zakresie administracji płac:

 • naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klienta, przygotowywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, GUS, US, PFRON,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby rachunkowości i zarządu,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • archiwizacja dokumentacji,– w zakresie dodatkowych usług kadrowych:
 • audyt, tworzenie oraz modyfikacja wewnątrzorganizacyjnych przepisów prawa pracy,
 • audyt dokumentacji personalnej,
 • sporządzanie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz deklaracji PIT-4R sprzed okresu obowiązywania umowy.

Firma zbudowała swój potencjał w oparciu o usługi dot. BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. Jakie korzyści będzie odnosił ze współpracy klient,gdy zdecyduje się na wykorzystanie Państwa do-świadczenia również w obszarze usług kadrowo-płacowych?

Współpraca z SEKA S.A. pozwala naszym klientom koncentrować się na optymalnym zarządzaniu firmą i przynosi im wymierne korzyści w postaci:

 • redukcji kosztów związanych z utrzymaniem dotychczasowych stanowisk pracy,
 • redukcji wydatków na dokształcanie personelu, oprogramowanie systemów kadrowo-płacowych, porady prawne,
 • ochrony przed negatywnymi konsekwencjami nie-oczekiwanej absencji personelu,
 • gwarancji profesjonalnego oraz efektywnego wykonywania usług,
 • zapewnienia ciągłości świadczenia usług na równym poziomie jakościowym,
 • korzystania z rozległej wiedzy i bogatego doświadczenia naszych specjalistów z dziedziny prawa pracy, podatków,
 • redukcji ryzyka w wyniku przeniesienia odpowiedzialności na SEKA S.A.,
 • możliwości skorzystania z internetowego panelu pracowniczego, który umożliwi klientowi stały do-stęp do danych pracowników.

Czujemy się odpowiedzialni za biznes naszych klientów. Mamy świadomość, że opóźnienia w przelewach lub niewywiązanie się z powierzonych nam obowiązków, może mieć skutki prawne dla naszych klientów, a dla nas oznacza odpowiedzialność finansową.

Posiadają Państwo zespół doświadczonych specjalistów z zakresu kadr i płac, ale również dział prawny. Czy tego typu interdyscyplinarność obsługi klienta to podstawa sukcesu w dzisiejszym środowisku biznesowym?

W odróżnieniu od oferty innych firm specjalizujących się w obsłudze kadrowo-płacowej posiadamy własny Dział Prawny, który od ponad 18 lat świadczy dla pracodawców z całej Polski doradztwo z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, tak aby było ono profesjonalnym wsparciem dla biznesu. W ramach stałego doradztwa prawnego nasz zespół przygotowuje projekty dokumentów, opinie i analizy, a także pomaga w interpretacji przepisów prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.Przeprowadzamy również na zlecenie klienta audyt prawa pracy, podczas którego dokonujemy kompleksowej oceny stosowania i przestrzegania prawa pracy wraz z wnioskami zmierzającymi do wprowadzenia rozwiązań i regulacji, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i interesem pracodawcy.Biorąc pod uwagę tak bogate doświadczenie zespołu Działu Prawnego, nasi specjaliści obsługujący danego klienta w zakresie usługi kadrowo-płacowej w każdym momencie mogą zwrócić się do nich z prośbą o wyjaśnienie najmniejszej wątpliwości.

Jakie są trendy w Polsce, Europie czy na świecie dotyczące usług kadrowo-płacowych? Jak firma, instytucja czy organizacja powinna przygotowywać się do zmian jakie z pewnością w tym obszarze będą następować?

Usługi kadrowo-płacowe z roku na rok zyskują na popularności. Z pewnością, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej i USA, liczba przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu jest nadal mniejsza. Można właściwie powiedzieć, że większość firm z kapitałem zagranicznym korzysta z outsourcingu kadrowo-płacowego lub go przynajmniej rozważa. Ale także w Polsce rynek usług outsourcingowych dynamicznie się rozwija. Złożyło się na to wiele czynników. Wśród najważniejszych na pewno należy wymienić coraz większą otwartość polskich przedsiębiorców. Do Polski docierają zachodnie trendy, a przedsiębiorcy coraz śmielej decydują się na korzystanie z tego typu usług oraz darzą firmy świadczące usługi kadrowo-płacowe coraz większym zaufaniem. W dużej mierze to zasługa większej wiedzy o tego typu działaniach oraz pomyślnej ich realizacji. Innym powodem dla którego usługi kadrowo-płacowe zyskują na popularności, jest polskie prawo. Złożoność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy przysparzają przedsiębiorcom wielu problemów. Przeniesienie odpowiedzialności na zewnętrznego dostawcę oraz uwolnienie od wysiłku związanego z aktualizacją wiedzy o przepisach często stanowi ważny argument przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takiej usługi. Na stały wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi wpływają także docenione już przez klientów korzyści płynące z outsourcingu: redukcja kosztów oraz skupienie się na podstawowej, kluczowej dla klientów działalności.

ROZMAWIAŁ: Maciej Mazerant z Elżbietą Zadrożną dyrektor finansową SEKA S.A.

Elżbieta Zadrożna Członek Zarządu ds. Finansowych

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, kierunek finanse i rachunkowość przedsiębiorstw (2010), 2-letnie studia magisterskie. Wcześniej ukończyła studia licencjackie, na wydziale Ekonomii i Zarządzania, kierunek finanse i rachunkowość przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach. W 2014 ukończyła  Podyplomowe Studia Rachunkowości  Finansowej w świetle polskich i międzynarodowych  standardów rachunkowości.
Od 1996  zatrudniona w firmie SEKA S.A., początkowo jako księgowa, od 2001 roku główna księgowa/prokurent, a od 2015 roku Członek Zarządu ds. Finansowych. W latach 1989-1995  pracowała  w Banku PKO S.A.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA KADROWO-PŁACOWE

WEBINAR: Wynagrodzenia za pracę

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

26.11.2020

Zobacz więcej

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

27.11.2020

Zobacz więcej

WEBINARIUM „Nowy JPK od 01.10.2020 r.”

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

27.11.2020
28.11.2020

Zobacz więcej

Prawo konsumenckie, obsługa reklamacji

Kielce

30.11.2020

Zobacz więcej

Nowy JPK _VAT z deklaracją

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

30.11.2020

Zobacz więcej
inne szkolenia

bhp onlineZapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

#OutsourcingKadrowoPłacowy #HR #Zarządzanie #HumanResources #Outsourcing #Kadry #Płace #ZUS #ZFŚS #PFRON #GUS #US #UrządSkarbowy #Dokumentacja #AktaOsobowe #SEKA #SEKASA #Księgowość #Przepisy #Świadczenia #Finanse #UrządSkarbowy #KadryiPłace #Kadrówka #Prawo #Wynagrodzenia #Zatrudnienie #Biznes #Przedsiębiorca #Przedsiębiorstwo #StartUp #GreenField #Frenczajz #Franchise #ObsługaKsięgowa #KsięgowośćDlaFirm #DoradztwoFinansowe #Finanse #Pieniądze #Oszczędność #Oszczędności #HumanResources #ZasobyLudzkie #rachunkowość