SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kontrola PIP

W 2018 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 2 064 wypadków przy pracy zgłoszonych do PIP. Wyniki tych kontroli wskazują, że wśród śmiertelnie poszkodowanych dominującą grupę stanowiły osoby pracujące w sektorze budowlanym. Ponad połowa wypadków została spowodowana czynnikiem ludzkim.

Do wypadków ze skutkiem śmiertelnym na terenie budowy dochodziło najczęściej wskutek:

  • upadku z wysokości – 48 poszkodowanych;
  • uderzenia poszkodowanego przez przedmiot, naczepę, samochód – przy wymianie koła; element demontowanego żelbetowego zbiornika; gałąź lub drzewo zawieszone na innym podczas ścinki – 25 poszkodowanych;
  • utraty kontroli nad środkiem transportu – 16 poszkodowanych;
  • porażenia prądem elektrycznym – 9 poszkodowanych;
  • wypadnięcia przedmiotu czy wycieku odpadów komunalnych z kontenera samochodu – 7 poszkodowanych.

Struktura przyczyn ciężkich wypadków przy pracy wskazuje, że przyczyny ludzkie wystąpiły aż w ponad połowie zdarzeń – 51,6% wypadków, organizacyjne w 32,5%, a techniczne w 15,9%.

Przyczyny ludzkie (dominujące) to:

  • nieprawidłowe zachowanie się pracownika – 46% ogółu przyczyn ludzkich wypadków ciężkich;
  • niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika – 29%;
  • niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika lub jego brak – 13%.

Przyczyną nieprawidłowego zachowania się pracownika była zwykle niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności w połączeniu z zaskoczeniem spowodowanym niespodziewanym zdarzeniem, w tym też nieznajomość przepisów oraz zasad bhp (wśród nich dominowało lekceważenie przepisów oraz zasad bhp).

Źródło: https://www.pip.gov.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!