SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kosztowne wypadki przy pracy

Polscy pracownicy wciąż nie zachowują dostatecznej ostrożności na stanowisku pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku ponad 84000 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Choć to blisko o 5% mniej niż w 2017 roku, to liczba urazów jest nadal wysoka.

Nieodmiennie na czele listy wypadkowości i wypadków również w liczbach bezwzględnych, pozostaje budownictwo. Tak samo ze względu na liczbę zatrudnionych transport i przetwórstwo przemysłowe. Bardzo wyjątkowo wysokie wskaźniki jeśli chodzi o niebezpieczeństwo pracy i ryzyko wypadku śmiertelnego pozostaje w górnictwie.

Przyczyną ponad połowy wypadków przy pracy są nieprawidłowe zachowania pracownika.

Taki Trend utrzymuje się od wielu lat. Zdecydowanie rzadziej wypadek spowodował wadliwy sprzęt lub jego niewłaściwe użycie. Przyczyną bywa też nie właściwa organizacja pracy.

Nie właściwy nadzór nad pracownikami, dopuszczanie do łamania prawa przez poszkodowanych i stąd bardzo istotne jest wpływanie na kulturę bezpieczeństwa.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że suma wypłacanych świadczeń z funduszu wypadkowego w związku z nieszczęśliwym zdarzeniami przy pracy, rokrocznie przekracza 5 miliardów złotych.

Pracodawcy ze względu na sytuację na rynku pracy coraz częściej ubezpieczają pracowników dodatkowo. Musimy pamiętać, że wypadek przy pracy oprócz oczywistej tragedii, oprócz skutków na zdrowiu pracownika to są również olbrzymie koszty. To są koszty, które ponoszą i strona społeczna w postaci zwiększonych ubezpieczeń i odszkodowań wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też, co zdarza się coraz częściej, coraz wyższe i coraz częściej pojawiające się odszkodowania dla pracowników, którzy występują z roszczenia mi wobec pracodawców.

Grupowe ubezpieczenia na życie, to bardzo popularny i pożądany przez pracowników Benefit. Oferuje go coraz więcej firm.

Ubezpieczenie na życie dzisiaj stanowi około 35% wartości całego rynku ubezpieczeniowego w Polsce i z tych 35% kolejne 40% to są aż ubezpieczenia grupowe. Co jest absolutnie fenomenem na skalę Europy, więc to też pokazuje wielkości znaczenie tego rynku, który został zbudowany sukcesywnie od 25 lat.

Ubezpieczenie na życie zabezpiecza finansowo pracownika i jego rodzinę w razie jego krótko lub długotrwałej niezdolności do pracy.

Jaka jest rola tych ubezpieczeń? To przede wszystkim są ubezpieczenia o charakterze socjalnym. Tam jest bardzo dużo ryzyk związanych z; urodzeniem się dziecka, z zachorowaniami rodzica teścia, z poważnymi zachorowaniami, ryzykami wypadkowymi.

Drugi, coraz popularniejszy rodzaj polis oferowanych przez firmy, to ubezpieczenia zdrowotne, czyli pakiety, które gwarantują pracownikowi bezpłatny dostęp do prywatnej służby zdrowia.

Daje to korzyść pracodawcy z tego względu, że pracownicy mają szybszy dostęp do lekarza, w związku z tym okres karencji pracowników, który przypada na poszczególnych pracowników jest znacznie krótszy. Co to oznacza? Pracownicy mają szybszy dostęp do lekarza, w związku z tym szybciej są zdiagnozowani, w związku z tym, że szybciej przewodzi leczenie taki pracownik i szybciej wraca do pracy. Często jest tak że pracodawcy w stu procentach finansują składkę ale dochodzi też do sytuacji takich, w których część składki za prywatną opiekę zdrowotną pokrywają sami pracownicy, z własnej kieszeni. Czyli pracodawca opłaca ubezpieczenie, opłaca medycynę pracy, natomiast pracownik sobie dopłaca za prywatną opiekę zdrowotną.

Eksperci są zgodni że aby ograniczyć ryzyko nieprzewidzianych wydatków, pracodawcy powinni z największą starannością eliminować zagrożenia w środowisku pracy i szkolić swoich pracowników. Zastosowanie procedur bezpieczeństwa i odpowiednie zabezpieczenie na wypadek zdolności do pracy, wpływa pozytywnie na zmniejszenie liczby wypadków, lecz także na wizerunek firmy, a to dziś ma szczególne znaczenie.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl