SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kosztowne wypadki przy pracy

Polscy pracownicy wciąż nie zachowują dostatecznej ostrożności na stanowisku pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku ponad 84000 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Choć to blisko o 5% mniej niż w 2017 roku, to liczba urazów jest nadal wysoka.

Nieodmiennie na czele listy wypadkowości i wypadków również w liczbach bezwzględnych, pozostaje budownictwo. Tak samo ze względu na liczbę zatrudnionych transport i przetwórstwo przemysłowe. Bardzo wyjątkowo wysokie wskaźniki jeśli chodzi o niebezpieczeństwo pracy i ryzyko wypadku śmiertelnego pozostaje w górnictwie.

Przyczyną ponad połowy wypadków przy pracy są nieprawidłowe zachowania pracownika.

Taki Trend utrzymuje się od wielu lat. Zdecydowanie rzadziej wypadek spowodował wadliwy sprzęt lub jego niewłaściwe użycie. Przyczyną bywa też nie właściwa organizacja pracy.

Nie właściwy nadzór nad pracownikami, dopuszczanie do łamania prawa przez poszkodowanych i stąd bardzo istotne jest wpływanie na kulturę bezpieczeństwa.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że suma wypłacanych świadczeń z funduszu wypadkowego w związku z nieszczęśliwym zdarzeniami przy pracy, rokrocznie przekracza 5 miliardów złotych.

Pracodawcy ze względu na sytuację na rynku pracy coraz częściej ubezpieczają pracowników dodatkowo. Musimy pamiętać, że wypadek przy pracy oprócz oczywistej tragedii, oprócz skutków na zdrowiu pracownika to są również olbrzymie koszty. To są koszty, które ponoszą i strona społeczna w postaci zwiększonych ubezpieczeń i odszkodowań wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też, co zdarza się coraz częściej, coraz wyższe i coraz częściej pojawiające się odszkodowania dla pracowników, którzy występują z roszczenia mi wobec pracodawców.

Grupowe ubezpieczenia na życie, to bardzo popularny i pożądany przez pracowników Benefit. Oferuje go coraz więcej firm.

Ubezpieczenie na życie dzisiaj stanowi około 35% wartości całego rynku ubezpieczeniowego w Polsce i z tych 35% kolejne 40% to są aż ubezpieczenia grupowe. Co jest absolutnie fenomenem na skalę Europy, więc to też pokazuje wielkości znaczenie tego rynku, który został zbudowany sukcesywnie od 25 lat.

Ubezpieczenie na życie zabezpiecza finansowo pracownika i jego rodzinę w razie jego krótko lub długotrwałej niezdolności do pracy.

Jaka jest rola tych ubezpieczeń? To przede wszystkim są ubezpieczenia o charakterze socjalnym. Tam jest bardzo dużo ryzyk związanych z; urodzeniem się dziecka, z zachorowaniami rodzica teścia, z poważnymi zachorowaniami, ryzykami wypadkowymi.

Drugi, coraz popularniejszy rodzaj polis oferowanych przez firmy, to ubezpieczenia zdrowotne, czyli pakiety, które gwarantują pracownikowi bezpłatny dostęp do prywatnej służby zdrowia.

Daje to korzyść pracodawcy z tego względu, że pracownicy mają szybszy dostęp do lekarza, w związku z tym okres karencji pracowników, który przypada na poszczególnych pracowników jest znacznie krótszy. Co to oznacza? Pracownicy mają szybszy dostęp do lekarza, w związku z tym szybciej są zdiagnozowani, w związku z tym, że szybciej przewodzi leczenie taki pracownik i szybciej wraca do pracy. Często jest tak że pracodawcy w stu procentach finansują składkę ale dochodzi też do sytuacji takich, w których część składki za prywatną opiekę zdrowotną pokrywają sami pracownicy, z własnej kieszeni. Czyli pracodawca opłaca ubezpieczenie, opłaca medycynę pracy, natomiast pracownik sobie dopłaca za prywatną opiekę zdrowotną.

Eksperci są zgodni że aby ograniczyć ryzyko nieprzewidzianych wydatków, pracodawcy powinni z największą starannością eliminować zagrożenia w środowisku pracy i szkolić swoich pracowników. Zastosowanie procedur bezpieczeństwa i odpowiednie zabezpieczenie na wypadek zdolności do pracy, wpływa pozytywnie na zmniejszenie liczby wypadków, lecz także na wizerunek firmy, a to dziś ma szczególne znaczenie.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!